לפני כשנתיים וחצי בוצע חיפוש בביתו של הנאשם מכוח צו חיפוש. במהלך החיפוש נתפסו בביתו של הנאשם שתילי קנביס אותם גידל במרתף ביתו. בהתאם, הוגש כנגדו כתב אישום בגין גידול, יצור והכנת סמים מסוכנים מכוח סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים שהעונש בצידה הוא עד 20 שנות מאסר.

עו"ד יוגב אסייג ליווה את הנאשם כבר בתחילת החקירה המשטרתית ועד למתן פסק הדין. לאחר הגשת הכתב אישום כנגד הנאשם ולאחר בחינת נסיבות הנאשם, תיק החקירה, והצגת הכשלים לעיני בית המשפט ולתביעה המשטרתית, הוסכם כי כתב האישום יתוקן לעבירה חמורה פחות - החזקת סם שלא לצריכה עצמית.

במהלך המשפט, הציג הח"מ לתביעה המשטרתית עובדות וטיעונים משפטיים המתבססות על תיק החקירה ועל נסיבות הנאשם ועל פיהם יש להימנע מהרשעתו של הנאשם בעבירה המיוחסת לו וזאת בכפוף לתסקיר שירות מבחן. לאחר מאמצי שכנוע רבים, הסכימה התביעה להסדר טיעון לפיו לא יורשע הנאשם וזאת כאמור בכפוף לתסקיר שירות המבחן. 

בית המשפט קיבל את הסדר הטיעון

לאחר קבלת תסקיר שירות מבחן והבאת ראיות הנוגעות לנסיבות הנאשם, קיבל בית המשפט את הסדר הטיעון שהוצג בפניו, לפיו יש להימנע מהרשעתו של הנאשם וקבע עונש מינימלי של לשירות לתועלת הציבור בלבד והתחייבות להימנע מביצוע עבירה בגינה הורשע.

יובהר כי הרשעה במסגרת עבירות סמים נושאת עימה אות קלון, שהרי עבירות אלה פוגעות במרקם החברתי וההשלכות לנאשם לעיתים הרות גורל ועלולות לפגוע בו מבחינה אישית ומקצועית (למשל: מניעה מלגשת לעבודות במגזר הציבורי והבטחוני, מניעה בהוצאת רישיון נשק ועוד).

יש לציין כי במדינת ישראל, הכלל המנחה הוא שכשאר אדם ביצע עבירה על המדינה להרשיע אותו ולגזור את דינו, ואמנם, לכלל זה יש חריג הקובע שגם אם כאשר ביצע הנאשם עבירה, אזי, בתנאים מסוימים, ניתן יהיה שלא להרשיעו.

מכיוון שאי הרשעה הוא החריג לכלל, בתי המשפט לא נוהגים לפסוק בנקל על אי הרשעת הנאשם. בכדי לא להרשיע אדם שביצע עבירה הפסיקה קבעה בהלכת כתב ע''פ 2083/96 שני תנאים שעל הנאשם להוכיח:

  1. הרשעה תפגע ביכולת הנאשם להשתקם.
  2. סוג העבירה מאפשרת ויתור על ההרשעה מבלי לפגוע בשיקולי הענישה.

כאמור, על אף שכנגד הנאשם הוגש כתב אישום בגין עבירת סמים מהחמורות בפקודת הסמים, כתב האישום תוקן לעבירה של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית ובסופו של יום הסתיים התיק באי הרשעה וזאת רק לאחר בחינת תיק החקירה ונסיבות הנאשם בעיניים מקצועיות ומלחמה עיקשת בצדקת הדרך.

לפנייה ישירה לעורך דין יוגב אסייג, לחץ/י כאן

העונשים הקבועים בחוק:

גידול, יצור והכנת סמים מסוכנים - העונש על גידול, ייצור והכנת סמים מסוכנים נקבע בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973 קבוע בסעיף 6 לפקודה והוא 20 שנות מאסר וקנס כספי משמעותי.

העונש על החזקת סמים שלא לצריכה עצמית – העונש בגין החזקת סמים שלא לצריכה עצמית קבוע בסעיף 7 (א) וברישא של סעיף - 7 (ג) והינו עד 20 שנות מאסר. 

כאמור, בזכות ייצוגו של עו"ד יוגב אסייג, סיים הנאשם את ההליך באי הרשעה, וכתוצאה מכך לא יופיע רישום בתיקו האישי, נמנע ממנו אות קלון ונגזר עליו עונש מינימלי בלבד.

עורך הדין יוגב אסייג (צילום: אסי וואקנין)
עו"ד יוגב אסייג | צילום: אסי וואקנין

עורך דין יוגב אסייג הוא בעל ניסיון רב כחוקר פשיעה חמורה במשטרה, עוסק בדין הפלילי, ייעוץ משפטי לפני חקירה במשטרה, כתב אישום, מעצרים, שימוע לפני הגשת כתב אישום, מחיקת רישום פלילי, עתירות אסירים ועוד. הכתבה באדיבות האתר din.co.il.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.

לפנייה ישירה לעורך דין יוגב אסייג - 053-7429051