חייבים רבים הנכנסים להליכי חדלות פירעון סבורים, כי כל הנדרש מהם הוא לעמוד בתשלומים החודשיים שהוטלו עליהם, וכך יוכלו לקבל בסוף ההליך את הפטור המיוחל מתשלום יתרת החובות. פסק דין חדש של בית המשפט העליון (ע"א 8550/23) מלמד כי לא כך הדבר, וכי לצורך קבלת הפטור על החייב להתנהל בתום לב עילאי ולמלא במלוא הרצינות גם דרישות אחרות שהוטלו עליו במסגרת ההליך.

לפניה ישירה אל אביעד גלס - משרד עורכי דין, לחץ/י כאן

החייב שילם את מלוא הסכום שנקבע לקופת הכינוס, אך ההליך בוטל מכיוון שלא פעל אל מול הרשויות לצמצום החוב

בשנת 2010 ניתן צו כינוס לנכסי החייב ונקבע לו תשלום חודשי בסך 500 שקלים, אשר הוגדל בהמשך עד לסך של 1,500 שקלים. במסגרת תכנית הפירעון נדרש החייב לפנות לרשויות המס והמוסד לביטוח לאומי במטרה להביא להפחתת חובותיו בדין קדימה. כן נקבע, כי ככל שלא יפעל כמיטב יכולתו מול הרשויות לצמצום החובות, יבוטל ההסדר.

לאחר שנים, סיים החייב לשלם לקופת הכינוס את מלוא הסכום שנקבע במסגרת תוכנית הפירעון. עם זאת, ולאור קביעתו של בית המשפט המחוזי כי החייב לא פעל כנדרש מול הרשויות לצמצום חובו, הוחלט על ביטול הליך פשיטת הרגל של החייב. החייב הגיש ערעור על ההחלטה במסגרתו טען, כי לא רק שעמד בתשלום הסכום המוסכם על-פי תכנית הפירעון, אלא שהחל במגעים מול הרשויות לצמצום חובו.

בית המשפט העליון דחה את הערעור על הסף

לדברי בית המשפט העליון, הליך חדלות פירעון מעניק לחייב הזדמנות ייחודית להיחלץ מחובותיו ולהשתקם כלכלית, ועל כן החייב נדרש להתנהלות בתום לב עילאי מצדו.

בית המשפט העליון ציין, כי אומנם במקרה הנדון החייב שילם לאורך השנים את התשלומים החודשיים כסדרם ועמד, במובן זה, בתוכנית הפירעון, אולם הוא לא עמד בדרישות הנוספות שהוטלו עליו. על פי בית המשפט, החייב לא הגיש במשך תקופות זמן ארוכות דוחות חודשיים, ובפרט, לא עמד בחובה הנוספת שהוטלה עליו במסגרת תכנית הפירעון - לפעול בשקידה ראויה ובתום לב להפחתת החוב לרשויות המדינה.

בהמשך לכל האמור, ועל אף שעמד בהחזרים בהתאם לתוכנית הפירעון, דחה בית המשפט העליון את הערעור. על פי בית המשפט העליון, הקטנת החובות לרשויות המדינה היתה מביאה תועלת לכלל הנושים, ומשהחייב לא פעל להביא לצמצום החובות האמורים, לא עמד בתנאי ההליך.

על חייב הנכנס להליך חדות פירעון לקיים את כלל הדרישות שהוטלו עליו

המקרה שהובא מלמד, כי על אף שעמידה בתשלומים שנקבעו במסגרת תוכנית הפירעון הינה חשובה, היא אינה השיקול היחיד לצורך מתן הפטור בתום ההליך. כך, כאשר חייב נכנס להליכי חדלות פירעון מוטלות עליו חובות שונות. אלו כוללות, בין היתר, הגשת דוחות תקופתיים מפורטים, ניהול אורח חיים צנוע, אי צבירת חובות נוספים, אי העברת נכסים לאחרים, קיום הוראות בית המשפט, וככלל - התנהלות בתום לב. הפרה של אילו מהחובות עלולה להביא לא רק לשלילת הפטור המיוחל, אלא לביטול ההליך כולו.

בהמשך לאמור, חשוב לקיים את ההוראות שניתנו במסגרת הליך חדלות הפירעון בדייקנות. במידת הצורך, מומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום, אשר יוכל לסייע לחייב לוודא, כי הדרישות השונות שהוטלו עליו אכן מקוימות על ידו כנדרש.

עורך הדין אביעד גלס (צילום: יריב אלדד)
עורך הדין אביעד גלס | צילום: יריב אלדד

עורך דין אביעד גלס עוסק בחדלות פירעון, הוצאה לפועל, הסרת עיקולים, הסדר חובות, טיפול בהגבלות, ביטול, עיכוב והשהיית הליכים, איחוד תיקים, חקירות יכולת ועוד. הכתבה באדיבות האתר:  din.co.il.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.

לפניה ישירה אל אביעד גלס - משרד עורכי דין - 053-6130828