תיקים פליליים רבים בעבירות סמים, נשק, רכוש ואלימות (בעיקר במשפחה), מתחילים כתוצאה מחיפוש משטרתי. על-פי רוב, חיפוש כזה יכול להתבצע בדירה, בבית עסק, ברכב או על גופו של מושא החיפוש. כאשר מדובר בחיפושים שנערכים במקומות (דירה, בית עסק וכו'), נוהגים בלשי וחוקרי המשטרה להגיע לאותם חיפושים בשעות הבוקר המוקדמות ולהפתיע את החשוד.

ישנם חיפושים שנערכים באופן ספונטני (חיפוש ללא צו שופט) וישנם חיפושים מתוכננים (חיפוש מכוח צו שופט). החיפושים הספונטניים נערכים בדרך-כלל כאשר המשטרה מקבלת ידיעה מודיעינית "חמה" על התרחשות פלילית בזמן אמת, ואז המשטרה נדרשת לפעול במהירות ולבצע חיפוש. מקרה נוסף לחיפוש ספונטני יכול להיות כאשר שוטר שנמצא בשטח, מבחין בהתרחשות שמעוררת אצלו חשד לפלילים ואז הוא ניגש לבצע חיפוש.

לפנייה ישירה לעורך הדין אסף כרמונה – לחץ/י כאן

התנאים לחיפוש משטרתי ללא צו שופט

למעשה, סעיף 25 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח משולב], תשכ"ט-1969, מסדיר את סמכות המשטרה לבצע חיפוש במקום ללא צו שופט, לפי התנאים הבאים:

  • יש לשוטר יסוד להניח שמבצעים שם (במקום) פשע או שבוצע שם פשע זה מקרוב (פחות מ- 24 שעות).
  • מחזיק הבית או המקום פונה לעזרת המשטרה.
  • אדם המצוי בבית או במקום פונה לעזרת המשטרה ויש יסוד להניח שמבוצעת שם עבירה.
  • השוטר רודף אחר אדם המתחמק ממעצר או נמלט ממשמורת חוקית.

אלו הם המקרים בהם החוק מתיר למשטרה לערוך חיפוש בבית מגורים ו/או מקום ללא הוצאת צו של שופט, כאשר המונח "פשע" מתייחס לסוג העבירה כפי שהיא מוגדרת בחוק העונשין (עבירות מעל 3 שנות מאסר).

ישנם שני חריגים לפיהם המשטרה מוסמכת לבצע חיפוש בבית מגורים ו/או במקום ללא צו חיפוש, וזאת כאשר מדובר בעבירות מסוג "עוון" (עבירות עד 3 שנות מאסר), כאשר קיים חשד לעבירות סמים או לפי חוק הכניסה לישראל (עבירות שהייה בלתי חוקית, למעט כניסה לבית מגורים).

חשוב לדעת כי בחודש מאי 2023, תוקן סעיף 25 לפקודה והחל מאותו מועד, המשטרה רשאית גם לערוך חיפושים ללא צו במקומות בהם יש חשד להימצאות תיעוד (לרוב מצלמות אבטחה) שעשוי לשמש ראיה בעבירות פשע חמור או בעבירות נשק.

כאשר המשטרה מגיעה למקום לערוך חיפוש, חלים עליה מספר כללים מחייבים:

  • כאשר השוטרים מגיעים למקום לערוך חיפוש, חלה עליהם חובה להזדהות בפני מחזיק המקום, להציג בפניו את צו החיפוש (אם קיים) ולהסביר את החשד שבגינו הגיעו לערוך חיפוש.
  • החיפוש, בצו או ללא צו, צריך להיערך בפני שני עדים שאינם שוטרים. החשוד שאליו הגיעו לערוך את החיפוש לא נחשב עד לחיפוש. עם זאת, ניתן לוותר על שני עדים לחיפוש אם קיימת דחיפות לערוך את החיפוש ונסיבות העניין אינן מאפשרות הבאת שני עדים (טעמי הדחיפות צריכים להיות מפורטים בדו"ח המשטרתי), או אם שופט קבע שהחיפוש ייערך שלא בפני שני עדים או שבעל המקום וויתר על עדים לחיפוש.
  • אם המשטרה תפסה חפצים במהלך החיפוש, חלה עליה חובה לתעד את רשימת החפצים שנתפסו ומחזיק המקום רשאי לבקש העתק של רשימה זו.

עוד, קיימת למשטרה סמכות נוספת לבצע חיפוש ללא צו של שופט וזאת מכוח פסיקת בית המשפט העליון, הידועה בשם – "הלכת בן חיים". באופן הפשוט ביותר, הלכה זו קבעה כי כאשר לשוטר יש יסוד סביר לחשד שאדם עבר עבירה פלילית, השוטר רשאי לבקש מהחשוד לערוך חיפוש בהסכמתו.

עם זאת, ההסכמה של החשוד חייבת להיות "הסכמה מדעת". כלומר, השוטר חייב להסביר לחשוד מה טיב החשד, מה טיבו של החיפוש ושהוא לא חייב להסכים לחיפוש וכי סירובו לחיפוש לא יכול לשמש כנגדו. רק לאחר שהשוטר עומד על כל התנאים הללו ובהינתן הסכמת החשוד, יכול השוטר לבצע את החיפוש ללא צו של שופט. 

חיפוש מתוכנן כתולדה של מידע מודיעיני

לעומת כל זאת, חיפושים מתוכננים הם לרוב תולדה של מידע מודיעני מצטבר או חד פעמי, המלמד שאותו חשוד, זה שמתכוונים לערוך אצלו חיפוש, עוסק בפעילות פלילית כבשגרה. באותם מצבים, המשטרה ניגשת עם אותו מידע לבית המשפט, מציגה אותו בפני השופט ומבקשת ממנו לאשר את החיפוש ולחתום על הצו.

מעבר למידע מודיעיני כנגד חשוד, חיפוש מתוכנן יכול להיות בעקבות חקירה סמויה שניהלה המשטרה כנגד אותו חשוד מזה תקופה, ואז ביום "הפרוץ" (יום היציאה לחקירה גלויה), יוצאת המשטרה לבצע מעצר של החשוד וחיפוש אצלו במקום, וזאת לאחר שהצטיידה מראש בצו חיפוש שניתן על ידי שופט (לאחר שנחשף לחומרים שנאספו במהלך החקירה הסמויה).

חיפוש על גופו של חשוד

באשר לחיפושים שנערכים על גופו של חשוד, אלו מבוצעים ללא צו של שופט אלא מכוח סמכות של שוטר ברגע מעצרו של חשוד, או כאשר קיים חשד שהחשוד מחזיק נשק או סמים, או שהחשוד עומד לבצע עבירת אלימות במקום ציבורי. ניתן גם לערוך חיפוש ברכב כאשר לשוטר יש חשד שבוצעה עבירת בת מעצר (כמעט כל עבירה) וקיים צורך לבצע חיפוש ברכב כדי לאתר את מבצע העבירה, קורבנה או לאתר ראיה שקשורה בעבירה.

כמו כן, צריך להכיר שקיימים עוד סוגים של חיפושים שמבוצעים, ולא בהכרח על ידי שוטרים, במרחב הציבורי כבדרך של שגרה, כגון חיפושים בכניסה לתחנת רכבת, קניונים, משרדי ממשלה וכו'. כל אלה עלולים לגרום להפללתו של חשוד בביצוע עבירה.     

כאמור, תיקים פליליים רבים באים לעולם כתוצאה מחיפוש משטרתי. בלא מעט תיקים פליליים המשטרה מבצעת את החיפושים שלא בהתאם להוראות הדין והנהלים, תוך חריגה מסמכות ופגיעה בזכויותיו של מושא החיפוש. באותם מקרים, גם לאחר שהמשטרה תפסה חפצים (סמים, נשק, ראיות וכו'), ניתן להביא לפסילה של אותה תפיסה שנעשתה שלא כדין ולסגור את התיק.

עורך הדין אסף כרמונה (צילום: עידן מילמן)
עורך הדין אסף כרמונה | צילום: עידן מילמן

עורך הדין אסף כרמונה הוא סנגור פלילי ועוסק במשפט פלילי וצווארון לבן, מייעץ ומייצג בהליכי חקירה ומעצר. הכתבה באדיבות האתר: din.co.il.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.

לפנייה ישירה לעורך הדין אסף כרמונה – 053-6248116