בני זוג המעוניינים לסיים את נשואיהם המשתייכים לאותה דת יצטרכו להתגרש בבית הדין הדתי, כלומר שני בני זוג יהודים יצטרכו להתגרש בבית הדין הרבני וזאת גם אם נישאו בנישואין אזרחיים, בני זוג מוסלמים שנישאו יצטרכו להתגרש בבית הדין השרעי ובני זוג נוצריים יצטרכו להתגרש בבית הדין של העדה הנוצרית שאליה הם משתייכים.

לעומת זאת, בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים ואחד מהם הוא בן דת אחרת או שאינו משתייך לעדה דתית כלשהי, אשר מעוניינים להתגרש יצטרכו להגיש בקשה להתרת נישואין לבית המשפט לענייני משפחה במקום מגוריהם האחרון. התרת נישואין תידרש בין היתר כאשר יהודי נישא לנוצרייה, כאשר יהודי נישא לחסרת דת, כאשר נוצרי נישא למוסלמית ועוד.

לפניה ישירה למשרד עורכי דין סחף קדוש, לחץ/י כאן

התרת נישואין בהסכמה

במקרים בהם שני בני הזוג הם מדתות שונות והם מסכימים להתגרש הם יצטרכו להגיש לבית משפט לענייני משפחה בקשה משותפת להתרת נישואין בהסכמה. במקרה כזה, יש לפנות לעורך דין שיערוך עבור הצדדים מסמך משפטי בהסכמה, יפרט את הנסיבות הרלבנטיות לגירושין, יצרף את המסמכים המתאימים הכוללים בין היתר תצהיר של כל אחד מהצדדים, תעודת נישואין, תרגום נוטריוני נאמן למקור של התעודה, טפסי הרצאת פרטים, טפסים בהתאם לדתו של כל צד, תמציות רישום ממשרד הפנים, תעודות זהות, תצהירים ועוד. אם אחד מבני הזוג הוא חסר דת, יש לצרף גם תצהיר חתום של צד שלישי אשר אומת על ידי עורך דין, לתמיכה בעובדה שבן הזוג הוא אכן חסר דת.

אם לצדדים יש ילדים קטינים ורכוש משותף, הם יצטרכו לערוך גם הסכם גירושין שבו יוסדרו בין היתר סוגיית זמני השהות, מזונות הילדים, המשמורת, חלוקת הרכוש ועוד. עורך דין מיומן ומנוסה יוכל לסייע לצדדים לגבש הסכם גירושין שיהיה הוגן ויעמוד בדרישות הדין והפסיקה.

פניה לבית הדין הדתי העומד בראש העדה אשר אליה משתייכים הצדדים

יובהר כי בהליך התרת נישואין בית המשפט לענייני משפחה יפנה לבית הדין העומד בראש העדה אשר אליה משתייכים הצדדים, כדי לברר האם יש צורך לבצע גירושין לפי הדין הדתי של אותה עדה. החלטת בית הדין הדתי תינתן תוך שלושה חודשים. אם ייקבע שיש צורך בהליך גירושין לפי הדין הדתי, התיק יועבר לבית הדין הדתי הרלבנטי שיתיר את הנישואין.

אם בית הדין הדתי ייקבע שאין צורך בגירושין לפי הדין הדתי, בית המשפט לענייני משפחה יוכל לתת פסק דין להתרת הנישואין וידון לפי הצורך גם בענייני המזונות, הרכוש, המשמורת ועוד.

אם הצדדים מסכימים להליך התרת נישואין אזרחיים, ההליך יתבצע בהסכמה והצדדים יחתמו יחדיו על הבקשה ועל כל המסמכים הנחוצים כאמור. לעומת זאת, אם אחד הצדדים לא מסכים להליך, יהיה צורך לנהל הליכים משפטיים בבית המשפט לענייני משפחה. יובהר כי בהליך גירושין בהסכמה אין צורך לפרט את העילות שהובילו את הצדדים להתגרש.

גירושין במעמד צד אחד והגשת תובענה להתרת נישואין

ראשית יובהר כי המונח גירושין במעמד צד אחד מתייחס למצב בו אין הסכמה בין הצדדים ועל כן אחד הצדדים צריך לפנות לבית המשפט נגד הצד השני באמצעות הגשת תובענה מתאימה לבית המשפט לענייני משפחה כדי להתיר את הנישואין.

לאחר הגשת תובענה להתרת נישואין על ידי הצד המעוניין ותשלום האגרה המתאימה, הצד השני יצטרך להגיש כתב הגנה בתגובה. ההליך יתנהל בבית המשפט לענייני משפחה מכוח סעיף 1 לחוק השיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בינלאומית) והתובענה להתרת נישואין תוגש במזכירות בית המשפט. התובענה תכלול בין היתר את מלוא העילות והנימוקים לגירושין לפי נסיבות המקרה והוראות החוק.

לתובענה יצורפו אסמכתאות וטפסים מתאימים כולל תצהיר נלווה לתובענה להתרת נישואין - טופס 16 לתקנות בית המשפט לענייני משפחה (סדרי דין), תעודת נישואין של בני הזוג או לחילופין תמצית רישום מאושרת של הנישואין ממדינת החוץ הרלבנטית שבה נערכו הנישואין. נוסף על כך יצורפו לתובענה תמציות רישום של הצדדים ממרשם האוכלוסין. לצורך הגשת מסמכים בשפה זרה הצדדים יצטרכו לתרגמם לעברית באמצעות נוטריון ולאשרם לפי דרישות החוק.

לאחר שהוגשה התובענה, הצד שכנגד יחויב להגיש כתב הגנה אשר במסגרתו הוא יידרש להתייחס בפירוט לכל אחת מהטענות המופיעות בתובענה. חשוב לציין שאי הגשת כתב הגנה במועד יכול להוביל למתן פסק דין בהיעדר הגנה.

אחרי הגשת כתבי הטענות על ידי הצדדים יתקיים בבית המשפט לענייני משפחה קדם משפט אשר במסגרתו השופט היושב בדין ינסה לגשר בין הצדדים כדי שיגיעו להסכמות ויתגברו על חילוקי הדעות. אם בית המשפט לא הצליח להביא את הצדדים להסכמות במסגרת קדם המשפט, ייקבעו מועדים לדיוני הוכחות אשר במסגרתם כל אחד מהצדדים ייחקר ויציג אסמכתאות מתאימות. לאחר מכן הצדדים יגישו את סיכומיהם לבית המשפט ובשלב הבא בית המשפט ייתן לצדדים פסק דין.

בן הזוג הנתבע מתגורר בחו"ל, כיצד ניתן להתיר את הנישואין?

אם בן הזוג הנתבע מתגורר בחו"ל, יש להבחין בין מצב שבו מקום הימצאו ידוע לבן הזוג התובע, לבין מקרים שבהם מקום הימצאו לא ידוע. אם בן הזוג המבקש את התרת הנישואין יודע היכן בן הזוג מתגורר, הוא יצטרך להגיש לבית המשפט בקשה להמצאה מחוץ לתחום השיפוט. אם מקום מגוריו של בן הזוג הנתבע אינו ידוע, בן הזוג המעוניין בהתרת הנישואין יצטרך להגיש בקשה לתחליף המצאה מחוץ לתחום השיפוט. אם הצד הנתבע לא ישיב לתביעה ממקום מגוריו בחו"ל הרי שבית המשפט יוכל לבצע את התרת הנישואין ללא נוכחותו או תגובתו.

חוות דעת דין זר בהתרת נישואין

אם תובענה להתרת נישואין נשענת על דין זר ומסתמכת על עילות גירושין בהתאם לדין הזר, הצד המעוניין בהתרת הנישואין יידרש לצרף לתובענה חוות דעת מתאימה מטעמו של מומחה לדין הזר. במקרים רבים חוות דעת של מומחה לדין הזר תהיה קריטית להצלחת התובענה. עורך דין מקצועי ומיומן יוכל לסייע ללקוח לאתר מומחה מקצועי ומנוסה לדין הזר שיכין עבורו חוות דעת מתאימה לתמיכה בתובענה.

מדוע חשוב להסתייע בשירותיו של עורך דין מקצועי ומנוסה בהליך התרת נישואין?

הליך התרת הנישואין הוא הליך מורכב הכרוך בין היתר בפירוט של עילות ועובדות רלבנטיות, הכנת תצהירים, מסמכים וטפסים שונים לפי דרישות החוק, צירוף חוות דעת של מומחה לדין זר ועוד. כדי לוודא שההליך יתנהל במהירות וביעילות מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין מקצועי, מנוסה ומיומן בהליך התרת הנישואין. עורך הדין ייבחן את נסיבות המקרה שבפניו, יכין עבור הצד המיוצג את המסמכים הדרושים וייצג אותו בבית המשפט לענייני משפחה עד לקבלת פסק דין שמתיר את הנישואין.

עורך הדין סחף קדוש (צילום: סטודיו אלירן)
עורך הדין סחף קדוש | צילום: סטודיו אלירן

משרד עורכי דין סחף קדוש עוסק בדיני משפחה ומעמד אישי, ייצוג צדדים בהליכי התרת נישואין, הליכי גירושין, צוואות, ירושות ועוד. הכתבה באדיבות האתר: din.co.il.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.

לפניה ישירה למשרד עורכי דין סחף קדוש - 053-7101858