בית משפט השלום בתל אביב קיבל לאחרונה תביעת פיצויים בגין ליקויי בנייה, איחור במסירה, ופגמים בחניה, אותה הגישו אם ובנה אשר יוצגו על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת גן, נגד חברת יזמות נדל"ן שמכרה להם דירת ארבעה חדרים חדשה. לאחר שבחן את מכלול העדויות והראיות השופט החליט לאמץ את ממצאיו של המהנדס שמינה כמומחה מטעם בית המשפט, וחייב את החברה לפצות את רוכשי הדירה עבור איחור במסירת הדירה, ליקויי בנייה וירידת ערך עקב פגמים בחניה.

מועד מסירת הדירה נקבע לתאריך 19.6.17

לפי העובדות המפורטות בפסק הדין, בתאריך 23.6.15 אם ובנה רכשו דירה חדשה ברמת גן מחברת יזמות נדל"ן. הדירה נרכשה עוד לפני תחילת עבודות הבניה בשטח ומועד המסירה נקבע לתאריך 19.6.17.

כדי לבחון קיומם של ליקויי בנייה בדירה, השופט מינה מהנדס כמומחה מטעם בית משפט. המהנדס בחן את הנכס והגיש את חוות דעתו לבית המשפט בתאריך 18.2.22. השופט החליט לאמץ את חוות דעתו של המומחה, אשר העריך את עלות תיקון הליקויים בסך של 30,595 שקלים כולל מע"מ ופיקוח.

חברת היזמות לא העמידה בעלי מקצוע מיומנים לתיקון הליקויים

השופט לא אישר לחברת יזמות הנדל"ן לתקן את הליקויים בדירה וקיבל את טענת רוכשי הדירה בדבר חוסר מקצועיותו של נציג החברה. השופט הוסיף כי החברה לא העמידה בעלי מקצוע מיומנים לצורך תיקון הליקויים עם גילוים והחליט שלא לאפשר לחברה לתקן את הליקויים בעצמה כעת. מאחר שהמומחה שמונה על ידי בית המשפט קבע שביצוע התיקונים על ידי הדיירים יהיה כרוך בתוספת עלות של כ-30%, השופט קבע כי הפיצוי שהחברה תשלם לרוכשי הדירה בגין ליקויי הבנייה בנכס יהיה בסך של 40 אלף שקלים. כמו כן, השופט קבע שהחברה תפצה את רוכשי הנכס עבור איחור במסירת הדירה בסך של 40,800 שקלים.

ממדי החניה לא צוינו במפרט או בכל מקום אחר

בסוגיית ממדי החניה השופט קבע שהמידות של חניית הרוכשים אשר יוצגו על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת גן, לא צוינו במפרט או בכל מקום אחר במסמכי רכישת הדירה, וממדיה בגובה 155 ס"מ וברוחב 230 ס"מ, אינם מאפשרים לחנות בה כלי רכב גבוהים. על כן, השופט קבע שהחברה הפרה את חובת הגילוי הנובעת מהיחסים החוזיים שלה עם הרוכשים, אימץ את חוות דעתו של המומחה שמינה והחליט לפסוק לרוכשי הדירה פיצוי בסך של 50 אלף שקלים בגין ירידת ערך הנובעת מפגמים בחניה.

פיצוי בסך 15 אלף שקלים בגין עוגמת נפש

השופט קבע שהחברה תשלם לרוכשי הדירה פיצוי בסך 15 אלף שקלים על עוגמת הנפש שנגרמה להם בעקבות הימצאם של ליקויי בנייה בדירה ופגמים בחניה.

לנוכח טענת רוכשי הדירה כי יש מקום להטיל אחריות אישית על מנהל החברה, השופט קבע שיש להפריד בין הפיצוי בגין איחור במסירת הנכס ובגין ליקויי בניה רגילים בנכס לבין הפיצוי בגין פגמים בחניה. השופט קבע כי ליקויי הבניה הרגילים בדירה והאיחור במסירה נבעו מהתנהלותה של החברה במהלך הרגיל של הפעילות ועל כן אין לייחס למנהל החברה רשלנות בנוגע אליהם. עם זאת, השופט קבע שהמנהל בעצמו הסתיר מידע בנוגע למידות החניה, ולפיכך הוא אינו רשאי להסתתר מאחורי האישיות המשפטית הנפרדת של החברה.

מנהל החברה הסתיר מידע על מידות החניה ויפצה באופן אישי את רוכשי הדירה

השופט חייב את מנהל החברה לפצות את רוכשי הדירה באופן אישי במלוא הפיצוי בגין הפגמים בחניה ולשאת בחצי מסכום הפיצוי שנפסק בגין עוגמת נפש.

בסופו של דבר, השופט קבע שהחברה תשלם לרוכשי הדירה סך של 40 אלף שקלים עבור ליקויי בניה בנכס בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, סך של 65 אלף שקלים עבור פגמים בחניה ו-15 אלף שקלים עבור עוגמת נפש כאשר סכומים אלו יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד מסירת הדירה ועד למועד התשלום בפועל.

עורך הדין צבי שטיין (צילום: משרד עו"ד צבי שטיין)
עורך הדין צבי שטיין | צילום: משרד עו"ד צבי שטיין

השופט קבע שהחברה תשלם לרוכשים פיצוי בסך של 40,800 שקלים עבור איחור במסירת הדירה. עוד נקבע כי החברה תשלם לרוכשי הדירה אגרת משפט ותישא בשכר טרחתם של המומחים מטעמם ובשכר טרחתו של המומחה שמונה על ידי בית המשפט. כמו כן נקבע כי החברה תשלם לרוכשי הדירה את שכר טרחת עורך דינם, עו"ד צבי שטיין מרמת גן, בסך של 25 אלף שקלים ובתוספת ריבית והצמדה.

השופט חייב את מנהל החברה לשאת ביחד ולחוד עם החברה במלוא הפיצוי שנפסק לרוכשים בגין החניה, בחצי מהפיצוי בגין עוגמת נפש וב-45% מהוצאות המשפט ומשכר טרחת עו"ד כאמור.

ת"א 31931-09-20

הכתבה באדיבות האתר: din.co.il.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.

לפניה ישירה לעו"ד צבי שטיין נוטריון, בורר ומגשר מוסמך - 053-9428392