סוגיית פינוי דייר הינה סוגיה המעסיקה משכירים רבים הנתקלים בדיירים אשר מסרבים לעזוב את הנכס המושכר עם תום תקופת השכירות או לחילופין מפירים את חוזה ההתקשרות ואינם עומדים בו. תביעה לפינוי מושכר כפי שנראה בהמשך, היא כלי אפקטיבי ביותר אשר העניק המחוקק למשכיר על מנת שיוכל לעמוד על זכויותיו ולסלק את הדייר הסרבן מהנכס.

דרך המלך במקרה של פינוי דייר סרבן מהמושכר עוברת באמצעות שלושה שלבים עיקריים ומרכזיים אשר על המשכיר לעמוד בהם. חשוב לזכור כי פינוי דייר יעשה אך ורק בכפוף להוראות החוק ולא באמצעות נקיטת צעדים פיראטים לסילוק הדייר אשר עלולים לחשוף את המשכיר לתביעה אזרחית מטעם המשכיר או גרוע מכך לסבכו בהליכים פלילים.

לפניה ישירה אל משרד עו"ד ניסים שופן, לחץ/י כאן

מתי תוגש תביעה לפינוי מושכר

העילות לפינוי דייר ממושכר רבות ומגוונות ולא ניתן להצביע על רשימה סגורה התוחמת אותן. יחד עם זאת, בין העילות הנפוצות לפינוי מושכר ניתן למצוא את המקרים הבאים:

  1. השוכר הפר את חוזה השכירות הפרה חמורה. בדרך כלל הפרה חמורה תהווה עילה לביטול הסכם השכירות ופינוי הדייר מהנכס.
  2. תמה תקופת השכירות אך השוכר מסרב לעזוב את הנכס.
  3. במהלך תקופת השכירות התברר למשכיר כי השוכר גרם נזק למושכר ופגע בו.
  4. השוכר הפסיק לשלם את התשלומים הנדרשים כגון ארנונה, חשמל או דמי השכירות עצמם.

מכתב דרישה לדייר הסרבן לפינוי המושכר

בשלב ראשון כאשר נודע למשכיר כי הדייר הפר את הוראות חוזה השכירות או מסרב לעזוב את הנכס יפעל המשכיר ליישב את הסכסוך בדרכי נעם ובאופן חברי. ראשית, יש לשלוח לשוכר מכתב התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים ולציין בו כי במידה וחוזה השכירות לא יכובד או במידה והדייר לא יפנה את הנכס יפעל המשכיר לפנות לערכאה המשפטית הרלוונטית לפינוי הנכס.

את מכתב ההתראה מומלץ לשלוח בדואר רשום עם אישור מסירה על מנת שניתן יהיה לדעת כי השוכר קיבלו בוודאות ולא יוכל לטעון לאחר מכן כי לא הוזהר בטרם נפתחו כנגדו הליכים משפטיים. מכתב התראה אשר ישלח לשוכר יסייע אף למשכיר בשלב מאוחר יותר להראות כי עשה כל שביכולתו על מנת שהסכסוך המשפטי יסתיים ללא הגשת תביעה.

פעמים רבות מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים עושה את שלו והדייר אשר מבין כי לא יוכל לחמוק מאחריות למעשיו מפנה את הנכס ובכך מסתיים האירוע לשביעות רצונם של הצדדים. היה והדייר יסרב לפנות את הנכס או לא יגיב למכתב ההתראה בתוך פרק זמן סביר מהמועד שקיבל אותו לידיו ניתן להתקדם לשלב הבא ולפתוח בהליכים משפטיים כנגדו.

הגשת תביעה לפינוי מושכר

היה ומכתב ההתראה אשר נשלח לשוכר לא עשה את שלו רשאי המשכיר לפתוח כנגדו בתביעה לפינוי מושכר. את התביעה יש להגיש לבית משפט השלום הנמצא באזור מקומו של המושכר בצירוף כל המסמכים הנדרשים לרבות העתק ממכתב ההתראה שנשלח לשוכר. את התביעה לפינוי הדייר מומלץ להגיש בהליך מהיר על מנת שניתן יהיה לקבל פסק דין בתוך פרק זמן קצר ולהביא לסילוק השוכר מהנכס.

חשוב לזכור כי בתביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר לא ניתן לכלול סעדים נוספים כגון תביעה בגין הנזקים שגרם השוכר למושכר כך שהתביעה תתמקד אך ורק בפינוי השוכר מהנכס. ככל והמשכיר מעוניין לתבוע את השוכר בגין הנזקים שגרם למושכר עליו לעשות כן בהליך נפרד מתביעה זו. את התביעה בגין הנזקים שגרם השוכר למושכר מומלץ להגיש לאחר פינוי השוכר מהמושכר זאת על מנת שניתן יהיה לגבש את מלוא הנזק שנגרם למושכר ולכמתו בערך כספי.

עם קבלת כתב התביעה לידיו, על השוכר להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים ולפרט את טענותיו והסבריו לטענות שהועלו כלפיו בכתב התביעה. עם הגשת כתב ההגנה, יקבע בית המשפט מועד לשמיעת טענות הצדדים בתוך 30 ימים ממועד הגשת כתב ההגנה. פסק דין בעניין התובענה יינתן בתוך 14 ימים ממועד שמיעת הצדדים.

אכיפת פסק הדין בהוצאה לפועל

עם קבלת פסק הדין לידיו ולאחר שחלף המועד הקבוע בפסק הדין או בחוק המאפשר לשוכר לפנות את המושכר רשאי המשכיר לפנות ללשכת הוצאה לפועל בבקשה לאכיפת פסק הדין. לבקשה המוגשת ללשכת הוצאה לפועל יש לצרף העתק מפסק הדין, פרטי חשבון בנק של הזוכה וכן פרטי הדייר.

עם פתיחת התיק בלשכת הוצאה לפועל תשלח הלשכה המטפלת הודעת אזהרה לדייר כי עליו לפנות את המושכר בתוך 20 ימים ממועד קבלת ההודעה. את הודעת האזהרה יש לשלוח לדייר עם אישור מסירה. בתום 20 הימים ומשלא פינה הדייר את המושכר ניתן להתחיל בהליך פינויו. הליך פינוי דייר נעשה באמצעות מנהל הוצאה לפועל המפעיל קבלני משנה מטעמו אשר דואגים לבצע את פסק הדין.

ניתן לערב את משטרת ישראל במידת הצורך ככל והמבצעים מטעם לשכת הוצאה לפועל זקוקים לכך. היה והשוכר שב ופלש לנכס פעם נוספת לאחר פינויו אין צורך לפתוח בהליכים חדשים וניתן לפנות ישירות ללשכת הוצאה לפועל בבקשה לפינויו מהנכס.

עורך הדין ניסים שופן (צילום: משרד עו"ד ניסים שופן)
עורך הדין ניסים שופן | צילום: משרד עו"ד ניסים שופן

עורך דין ניסים שופן בעל ניסיון של יותר מ-19 שנים בתביעות לפינוי מושכר, גביית חובות ושיקים חוזרים, משפט מסחרי, תביעות ביטוח ונזקי רכוש. הכתבה באדיבות האתר: din.co.il.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.