בעוד השקעה בנכס נדל"ן לרוב נחשבת להשקעה סולידית שתשואה נאה לצידה, הבעיות מתחילות כאשר שוכר נכס מפר את חוזה השכירות, גורם נזקים למושכר, לא משלם את דמי השכירות עבור השימוש בנכס ומסרב לפנותו.

לפניה ישירה אל עורך דין ומגשר ינון ברקאי, לחץ/י כאן

לבעל נכס אסור להפעיל כוח כדי לפנות שוכר

שוכר שלא משלם את דמי השכירות ומסרב להתפנות מהנכס גורם לבעל הנכס עוגמת נפש והפסד כספי משמעותי. חשוב להבהיר, כי לבעל הנכס אסור להפעיל כוח נגד שוכר שלא שילם את דמי השכירות או נגד שוכר שסירב להתפנות מהנכס. בעל נכס שנכנס על דעת עצמו לנכס ייחשב מסיג גבול ופולש, תביעתו לפינוי מושכר תידחה וייתכן שהוא אף יחויב לשלם פיצויים לשוכר. לפיכך, סעיפים בחוזה השכירות שמתירים לבעל נכס לפעול בכוח כלפי שוכר יהיו בטלים וחסרי תוקף משפטי.

בהסכמי שכירות רבים מקובל לשלב סעיפים שמעניקים לבעל הנכס בטוחות ביחס למצבים שבהם השוכר מתחמק מתשלום דמי שכירות או הוצאות אחזקה. חשוב להבהיר כי בטוחות כאלה לא מאפשרות לבעל נכס לפנות מהנכס שוכר שמסרב לשלם את דמי השכירות או שוכר שמסרב להתפנות מהנכס. כדי לתת מענה יעיל ומהיר לבעיה זו, המחוקק הסדיר הליך ייחודי לפינוי מושכר.

ייצוג של עורך דין מקצועי ומיומן בתחום דיני המקרקעין והנדל"ן

לפני הגשת תביעה לפינוי מושכר, רצוי לפנות לעורך דין מקצועי ומיומן בתחום דיני המקרקעין והנדל"ן. עורך הדין יכין עבור בעל הנכס כתב תביעה שבו יפורטו כל האירועים שמהווים הפרה של חוזה השכירות מצד השוכר. לצורך תמיכה בתביעה יש לצרף לה מסמכים כגון התראות שנשלחו לשוכר לפני נקיטת הליך משפטי, הסכם שכירות, תצהיר לתמיכה בעובדות כתב התביעה, נסח טאבו להוכחת בעלות בנכס ואישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל בהתאם לצורך.

מנגד, השוכר מחויב להעביר את כתב ההגנה שלו לבית המשפט ולבעלי הדין תוך 30 יום ממועד קבלת התביעה לפינוי מושכר. השוכר רשאי לצרף לכתב הגנתו תצהירי עדות ראשית של עדים מטעמו ומסמכים נוספים שעשויים לתמוך בטענותיו.

לוח הזמנים בתביעה לפינוי מושכר

לאחר שהוגשו לבית המשפט כתב תביעה וכתב הגנה, בית המשפט ייקבע מועד לדיון תוך 30 יום מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה. במקרים רבים, הדיון בתביעה יסתיים תוך יום אחד בלבד, אך במצבים שמחייבים זאת, בית המשפט יוכל לקבוע דיונים נוספים, בכפוף לכך שדיון ההמשך לא יידחה לתקופה שעולה על שבועיים מיום הדיון האחרון, אלא אם התקבל אישור מיוחד לכך מנשיא בית המשפט או סגנו.

לשוכר שנתבע בתביעה לפינוי מושכר אין זכות מוקנית להגיש הודעת צד ג' או תביעה שכנגד מאחר שהמחוקק רצה לייעל ולקצר הליכים לפינוי מושכר ככל האפשר תוך חסימת האפשרות להאריך את ההליך באופן מלאכותי על ידי הגדלת מספר המשתתפים בו.

מה אפשר לעשות אם השוכר לא הגיש כתב הגנה?

אם שוכר לא הגיש כתב הגנה לתביעה שהוגשה נגדו לפינוי מושכר, לאחר חלוף פרק הזמן שהוגדר להגשת כתב ההגנה, בעל הנכס יוכל לבקש לקבל פסק דין בהיעדר הגנה ופסיקתא. פסיקתא היא תמצית של פסק הדין שכוללת אך ורק את ההוראות האופרטיביות ללא ההנמקה המשפטית שלצידן. במקרה כזה, בעל הנכס יצטרך להמציא לשוכר את פסק הדין בתביעה לפינוי מושכר במסירה אישית.

תביעה לפינוי מושכר כשמה כן היא, תביעה שתכליתה להביא לפינוי השוכר מהנכס. על כן, במסגרת תביעה לפינוי מושכר אפשר לתבוע אך ורק סעד של פינוי השוכר מהנכס בתוספת הוצאות משפט. אם הפרתו של השוכר גרמה לבעל הנכס לנזק נוסף, הוא יצטרך להגיש תביעה נפרדת לבית המשפט המוסמך אך יוכל לעשות זאת גם מבלי להגיש בקשה לפיצול הליכים.

לאחר שהתקבל פסק דין שקבע כי השוכר מחויב לפנות את הנכס אך השוכר ממשיך לעמוד על סירובו להתפנות מהכנס, בעל הנכס רשאי להגיש בקשה לביצוע פסק דין לפינוי מושכר בלשכת ההוצאה לפועל.

עורך דין ומגשר ינון ברקאי, עוסק בתחום המקרקעין והנדל"ן לרבות בתביעות לפינוי מושכר, ייצוג גופים עסקיים ואנשים פרטיים בחוזי קנייה ומכר, פירוק שיתוף, יישוב סכסוכים, דמי מפתח, תכנון ובנייה, תמ"א 38, התחדשות עירונית ועוד. הכתבה באדיבות din.co.il עורכי דין.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.