בשנתיים האחרונות הולכת המדינה הגרמנית בצעדי שכנתה אוסטריה ומרחיבה את תנאי ההתאזרחות עבור נרדפי המשטר הנאצי וצאצאיהם. המדובר הוא עבור אלו אשר איבדו בעל כורחם את אזרחותם הגרמנית במהלך שנות ה-30 וה-40 של המאה הקודמת. זאת לאחר שסבלו ממדיניות גזענית שהושפעה מחוקי גזע (חוקי נירנברג) במטרה מכוונת לפלוט את יהודי המדינה מתוכה.

מספר היהודים שעזבו את גרמניה במהלך שנות ה-30 כתוצאה מהחוקים המפלים הוא עצום ועולה על 300 אלף איש. זה מתוך אוכלוסייה יהודית גרמנית בת כ-530 אלף נפש שחייתה במדינה בשנת 1933 – ערב עליית המפלגה הנאצית לשלטון. נתונים אלו הם למעשה אינדיקציה מובהקת למספר הזכאים הרב ברחבי העולם כיום. מדובר על למעלה משני מיליון זכאים מסביב לעולם, שרובם מתגוררים בארצות הברית, בריטניה, צרפת, קנדה, דרום-אמריקה וכמובן ישראל.

החלת החוק החדש תחת בית הדין הפדראלי הגרמני הגדילה למעשה את היקף הזכאים על-ידי כך שהקטינה את מספר ההגבלות שחלו עליהם בעבר. לדוגמא, מעתה מועמדים לא ידרשו לוותר על אזרחות נוספת שברשותם בכדי לרכוש את האזרחות. יחד עם זאת שירות בצבא קבע לא יהווה מכשול עוד, כמו גם עבודה בתפקיד ציבורי-ממשלתי.

עם זאת, השינוי הניכר ביותר ככל הנראה הוא ביטול האפליה המגדרית שהייתה מכריעה לאורך השנים ומנעה מצאצאים רבים לקבל את האזרחות. זאת משום שהיו צאצאים לנשים שאיבדו את אזרחותן במהלך שנות שלטון הרייך השלישי. אולם, הבדל מגדרי זה אינו תקף עוד. כך גם במקרה ובעלת האזרחות המקורית איבדה את אזרחותה במידה ונישאה לזר.

לפניה ישירה אל משרד עו"ד כהן, דקר, פקס וברוש לחץ/י כאן

מי הם הזכאים לפי החוק הגרמני?

ההוראות החדשות תחולנה על נרדפי המשטר הנאצי אשר אזרחותם נשללה מהם בין ה- 30.1.1933 ועד ל- 8.5.1945 - זה על רקע פוליטי, גזעי או דתי. יחד עם זאת, בשונה מ"חוק השבות" האוסטרי אשר מכיר בפליטי מלחמה ו/או תושבים שנותרו בשטח אוסטריה עד לשנת 1955 - החוק הגרמני מצמצם את הזכאות עד לתאריך ניצחון בעלות הברית באירופה.

יחד עם קורבנות הרדיפה הנאצית שבהם מכיר המחוקק הגרמני - גם ילדים, נכדים, נינים ולעיתים אף חימֵשים של הנרדף זכאים להגיש בקשה ולמלא טפסים בהתאם לחקיקה. כך גם תחת מקרה ובעל האזרחות המקורית אינו בחיים. זאת מאחר שלפי הדין הגרמני האזרחות מועברת בירושה על-פי "דין-הדם".

מידע כללי עבור זכאים

המתאזרחים החדשים לא ידרשו לוותר על אזרחות נוכחית שברשותם כנאמר, גם במקרה ומחזיקים ביותר מאזרחות אחת. בנוסף, ניתן לדלג דור במטרה להגיש בקשה לקבלת האזרחות. כלומר, היה ונכד מעוניין להצהיר ולהתאזרח, ניתן לממש את זכויותיו ללא צורך לאזרח קודם את אחד ההורים או הסבים.

באופן כללי, תהליך השגת האזרחות עבור נרדפי המשטר הנאצי שונה במהותו מאשר אצל מועמדים המתבקשים לעבור תהליך התאזרחות רגיל בגרמניה. הדרישות למעשה פוחתות למינימום בקרב בעלי קשר לגרמניה הנאצית.

הדבר מתבטא במספר אופנים שונים. הנה כמה דוגמאות בולטות של דרישות מינימליות עבור צאצאי יהודים אשר נאלצו לברוח מגרמניה בעקבות הרעת תנאים שחלה בשנות ה-30, או שנשללה מהם אזרחותם בשנת 1941:

  1. לא קיימת דרישה למגורים במשך של מספר שנים בכדי לקבל את האזרחות.
  2. לא יחול על מועמדים התנאי להציג יכולת כלכלית בכדי שיוכרו אזרחים גרמניים רשמית.
  3. לא ייקחו חלק במבחנים רשמיים עליהם אמורים המועמדים להיבחן.
  4. רמת השפה המתבקשת קטֵנה משמעותית לשלב בסיסי, אשר בו יתבקשו המועמדים להראות בשגרירות הגרמנית כי הם יודעים לתקשר בשפה הגרמנית באופן קצר וקליל של כמה משפטים. זאת יחד עם הפגנת ידע בסיסי בתרבות הגרמנית.

כמה זמן אורך תהליך קבלת ההתאזרחות?

משך הזמן בממוצע נע בין שנה לשנתיים. הדבר תלוי בטיב המסמכים כמו גם בהחלטות פנימיות הנקבעות בקרב הרשויות הגרמניות - זאת תוך כדי בחינת בקשת המועמד. יחד עם זאת, קיימים מקרים בהם התהליך יכול להתארך אף לשלוש שנים.

חשוב לציין כי חלק לא מועט מהזמן הוא למעשה המתנה לתור בשגרירות עבור הריאיון שתידרשו לעבור. ההמתנה הממושכת נובעת בשל הקורונה שגרמה לאי סדרים ולהתמשכות הליכים מעבר לממוצע, אשר בגללם נוצר גם עומס. אולם, בעקבות השתפרות הנסיבות בישראל, עושה רושם כי המצב חוזר בחודשים האחרונים לקדמותו.

עלות התהליך והמסמכים?

עלות המסמכים לא נחשבת גבוהה, מה גם שלא נדרשת אגרה תחת התהליך. כיוון ורוב התעודות הן דו לשוניות אין צורך בתרגומן. מסמכים שעליהם להיתרגם עבור הרשויות המוסמכות בגרמניה יהיו תמצית רישום / תעודת נישואין.

כפי שנאמר, מבחינת גרמניה אין צורך באגרות - זאת אומרת ההליך הוא בחינם ותעודת ההתאזרחות שמונפקת בגמר התהליך מוענקת ללא עלות. זאת בשונה מהרשויות האוסטריות שמנפיקות תעודת אזרחות בעלת תוקף זמני אותה יש לחדש או להמיר לתעודת אזרחות קבועה תמורת תשלום.

מה הם המסמכים הנדרשים?

בשלב הראשון תתבקשו להגיש מסמכים המעידים על שורשים גרמניים במשפחתכם. כמו כן, יש להוכיח כי אבותיכם/אמותיכם נאלצו לעזוב את גרמניה בשנים האמורות. לאחר-מכן, עליכם למלא שאלון שלאחריו תוזמנו לשגרירות הגרמנית לשם המשך התהליך. מומלץ למלא את השאלון בסיוע עורך-דין בלבד, בכדי להימנע מטעויות טירוניות שעלולות להכשיל את מועמדותכם.

להלן רשימת המטלות והמסמכים הנדרשים:

  1. יש לשלוח טופס בקשה בגרמנית לשגרירות בארץ המבקש. בכדי להגיש בקשה יש לכלול מסמכים רשמיים של הנרדף, המעידים כי היה בעבר בעל קשר אזרחי לגרמניה. כאן הכוונה למסמכים כגון תעודת-לידה, דיפלומה, תעודת נישואין, תעודת גולה וכד'. על בסיס מסמכים אלו תוגש הבקשה.
  2. במידה ואין ברשותכם שום מסמך של בעל האזרחות המקורי - בגלל שהלה נאלץ לעזוב את גרמניה באונס או שבדרך הטבע לא שרד עד היום אף מסמך - במקרה כזה אנו נוכל לאתר אותם בארכיונים הגרמניים בעזרת עורכי דין שעובדים במשרדנו מגרמניה.
  3. קיימות מספר תעודות ציבוריות אשר נדרשות להיות מוגשות, להיתרגם ולהיות מצורפות עם חותמת אפוסטיל.
  4. ברגע שאספנו את כלל המסמכים ובנינו בקשה מסודרת ומקצועית דיה, אנו שולחים אותה לשגרירות. לאחר-מכן יזומן המועמד לראיון קצר בשגרירות גרמניה. בראיון תיבדקנה דרישות ותקינות המסמכים שהובאו, יחד עם ידע כללי בגרמנית.
  5. לאחר הריאיון עם הנציגים בשגרירות, יישלחו המסמכים לגרמניה למטרת בדיקתם. עם סיום בחינת המסמכים תתקבל הודעה כי בקשת ההתאזרחות אושרה על ידי הרשויות הגרמניות, והמבקש יוזמן בשנית לשגרירות לצורך איסוף תעודת ההתאזרחות. במעמד זה באפשרות המבקש להזמין גם דרכון גרמני.

הכתבה נכתבה בסיוע מר יהונתן גבריאלוב.

עו"ד טל אופיר (צילום: שירי דקר)
עו"ד טל אופיר | צילום: שירי דקר

משרד עו"ד כהן, דקר, פקס וברוש עוסק בתחום ההגירה לאירופה, לארה"ב ולישראל ובתחום המשפט האזרחי והמסחרי. הכתבה באדיבות דין - עורך דין לכל דין.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.