בהתאם לחוק, אזרחים ישראלים, שנולד להם ילד בחו"ל, נדרשים לבצע הליך רישומי כדי לעדכן את הלידה במרשם האוכלוסין של מדינת ישראל תוך 30 ימים מיום הלידה, הם יכולים לעשות זאת בנציגות הישראלית הקרובה למקום מגוריהם. כמו כן החוק קובע כי אזרח ישראלי חייב להציג במעברי הגבול של מדינת ישראל דרכון ישראלי או תעודת מעבר.

בתקופה האחרונה חלות מגבלות על הכניסה לישראל בעקבות ההתמודדות עם מגפת הקורונה וישראלים רבים מבקשים להיכנס לישראל עם ילדיהם, שטרם נרשמו ואין ברשותם דרכון ישראלי, דבר המקשה עליהם את הכניסה לישראל. הילדים נחשבים "זרים". העובדה כי לא נערך רישום כדין יכולה להוות קושי גם בימי שגרה, למשל אם מדובר במשפחה שמרבה לבקר בישראל.

חשוב לציין כי יש לבצע רישום גם עבור בני או בנות הזוג, נשואים או ידועים בציבור, על מנת שמעמדם יוכר והם יוכלו להיכנס לישראל. יש להתעדכן כל העת בנוגע להנחיות הרלוונטיות בהתאם למדיניות הכניסה לישראל, מדובר בהליך מדורג הנמשך על פני מספר שנים, אותו ניתן להתחיל בחו"ל או בישראל בהתאם לנסיבות.

לפניה ישירה אל משרד עורכי דין, גישור ונוטריון מאיה וייס-טמיר, לחץ/י כאן     

הקלות מיוחדות ברישום קטינים עד 30 בספטמבר 2021: 

בהתחשב במצב המיוחד בתקופה זאת, מותרת כניסה של ילדים לאזרחים ישראלים, לאחר שהחלו בתהליך הרישום אך טרם השלימו אותו. מדובר בישראלים שאינם חיים דרך קבע בישראל.

לאחר הכניסה לישראל יהיה על ההורה הישראלי לסיים את הרישום תוך 60 ימים מיום חזרתו למדינת המוצא או במהלך ביקורו בישראל. על ההורה יהיה לפנות לנציגות הישראלית הקרובה למקום מגוריו ולהמציא את המסמכים הנדרשים כפי שמפורט מטה, לצרף מכתב שבו יציין כי מדובר בביקור בלבד וכי הוא מתחייב להשלים את הרישום תוך 60 ימים מחזרתו. עליו גם לציין שידוע לו שלאחר מועד זה לא תתאפשר כניסה נוספת לישראל ללא השלמת הרישום. ניתן להגיש את הבקשה בדוא"ל ולא להגיע פיזית לנציגות.

לאחר מועד זה, לא תותר כניסה לישראל לילדים של אזרחים ישראלים ללא השלמת הרישום במרשם האוכלוסין.

במקרה שבו מדובר בילדים קטינים להורים שאחד ההורים הוא אזרח ישראלי החי בארץ וההורה השני הוא זר החי בחו"ל, והילדים חיים בחו"ל ובעלי דרכון זר, - במקרה זה תאושר כניסת הילד לביקור ההורה הישראלי לאחר הצגת תעודת הלידה מקורית ומאומתת כדין (חותמת אפוסטיל או חתימת קונסול בהתאם לנסיבות), המוכיחה את הקשר לאזרח הישראלי, רישום הילד כאזרח ישראלי, וחתימת ההורה הזר בפני הקונסול על מכתב הסכמה המאשר את נסיעת הקטין לישראל. אישור לפטור מחותמת אפוסטיל, יינתן במקרים חריגים ועל ההורה לטפל ברישום הילד תוך 90 יום ממועד הכניסה לישראל בהתאם להוראות החוק.

כיצד מתבצע הליך רישום הקטינים? 

שני ההורים או אחד מהם (תלוי בנסיבות והיכן מוגשת הבקשה) נדרשים להגיע באופן אישי לנציגות הישראלית בחו"ל או ללשכת רשות האוכלוסין בישראל. כמובן שיש להצטייד במסמכי זיהוי אישיים, תעודת זהות ודרכונים (של שני ההורים ושל הילד/ה אם הוא לא רשום באחד מהדרכונים של ההורים). כמו כן, יש להמציא טופס הודעה על לידה מנציגות ישראל בחו"ל, אם קיים ולהציג תעודת לידה (להראות תעודה מקורית ולהגיש העתק) מתורגמת לעברית בתרגום נוטריוני ומאומתת על ידי אפוסטיל (במדינות החברות באמנת האג) או מאומתת על ידי הקונסול הישראלי בהתאם להנחיות האימות במדינה זאת (במדינה שאינה חברה באמנת האג).

ייתכן ויידרשו מסמכים או תעודות נוספות בהתאם לנסיבותיו של המקרה הספציפי. אם הבקשה היא לרישום בלבד (ללא בקשה לדרכון) לא צריך להגיע עם הילד/ה. נוסף על כך, יש להצטייד בטופס המתאים.

רישום קטין נעשה ללא תשלום אגרה, כאשר הורים אזרחים ישראליים הם יידרשו לעדכן את מצבם האישי בחו"ל באמצעות טופס ומסמכים.

המלצות לייעול ההליך

מומלץ לפנות לקונסוליה הרלוונטית ולבקש לתאם תור לרישום הילד כמה שיותר מהר או בימים אלה לפנות בדוא"ל מוקדם ככל הניתן. כמו כן, מומלץ לברר מול הקונסוליה הרלוונטית מהי רשימת המסמכים והדרישות ולפעול בדיוק בהתאם לנדרש. יתרה מזאת, מומלץ לשלוח/להגיע עם כל המסמכים מוכנים, כולל אימותם ותרגומם כנדרש. חשוב לציין כי בתקופה הנוכחית, במקרים חריגים, ניתן לבקש פטור מהחובה לאמת תעודות באפוסטיל.

מקרים מיוחדים

ישנם מקרים, בהם לצורך הרישום יש להמציא מסמכים נוספים על אלו שפורטו מעלה בהתאם לשיקול הדעת של הגורם המטפל בבקשה.

המבקשים לרשום ילד שנולד לאם שהיא אזרחית ישראלית, יש להמציא הוכחה שהאם המופיעה בתעודת הלידה היא האם היולדת, בנוסף לתעודת הלידה (למשל מסמכים מההיריון, הוכחה לפרי בטן).

במקרה של אם שאינה ישראלית, יש להמציא הוכחה שהאם המופיעה בתעודת הלידה היא האם היולדת, בנוסף לתעודת הלידה (למשל מסמכים מההיריון, הוכחה לפרי בטן) וכן הוכחות לחיים משותפים לפני הוריית הילד.

במקרים בהם לא הומצאו ראיות מספיקות לאבהות או לאימהות, יידרש פסק דין הצהרתי מבית משפט מוסמך ישראלי (בית משפט לענייני משפחה), פסק הדין ניתן בד"כ על בסיס תוצאות בדיקה גנטית.

קטינים שנולדו בחו"ל להורה ישראלי שלא נולד בישראל - יש לבצע הסדרת המעמד בהתאם לנהלים ולחוק.

בנוגע לילדים בני 16 ו-4 חודשים - יש להסדיר מעמד צבאי. 

דגשים נוספים בעקבות השינויים התכופים במדיניות הכניסה לישראל בשל מצב הקורונה

יש להתעדכן מאלו מדינות לא מותרת כניסה לישראל באופן גורף. כמו כן, יש להתעדכן מה נדרש בטרם תותר עלייה למטוס, אישור עלייה, בדיקת PCR עם ממצא שלילי לקורונה (למעט מקרים חריגים המאושרים בוועדה מיוחדת). בנוסף על כך, יש להתעדכן בדרישות לאחר הכניסה לישראל (בידוד וכד').

חשוב להכיר בימים אלה:

כניסת ילדים ובני זוג זרים מחוסנים או מחלימים

אזרח ישראלי או תושב קבע, שמרכז חייו בחו"ל יכול להיכנס לישראל לביקור עם בן או בת זוג ואף עם ילדיהם הקטינים (מחלימים או מחוסנים כולל ילדים) אם יש לו בן משפחה מדרגה ראשונה בישראל. יש צורך להמציא מסמכים המוכיחים את הקרבה המשפחתית, מאומתים כדין ולהשלים את הרישום במרשם האוכלוסין, במקרים חריגים יינתן פטור מחובת המצאת אפוסטיל על התעודות (רישום ילדים שלא רשומים במרשם ייעשה בנציגות ישראל בחו"ל בהתאם למקום המגורים).

כניסת ילדים ובני זוג זרים, שאינם מחוסנים או מחלימים

אזרח ישראלי או תושב קבע שמרכז חייו בישראל יכול לבקש את כניסת בן או בת הזוג והילדים הקטינים (שאינם מחלימים או מחוסנים), רק לאחר רישום הנישואין או החיים המשותפים במרשם האוכלוסין ולאחר שהמציא הוכחות על כנות הקשר. 

לשם השלמת התמונה, כמה מילים בקצרה על רישום נישואין או רישום המעמד של "ידוע/ה בציבור":

מדובר בתהליך ממושך ומדורג שנבחן כל שנה מחדש, תחילתו יכולה להיות בישראל או בקונסוליה הישראלית בחו"ל, אם יש צורך, מבוצע תחילה הליך של הזמנה לישראל. על מנת לפתוח בהליך על בן הזוג או בת הזוג הזר להציג תעודות סף (לידה, מצב אישי, יושר ותעודת נישואין במידת הצורך) ישנן תעודות נוספות הרלוונטיות למקרים מיוחדים, כמו שינוי שם. על כל התעודות להיות מקוריות, מאומתות ומתורגמות. בהתאם לדרישות הרלוונטיות יהיה צריך להציג מסמכים המעידים על הקשר המשותף, וכל מקרה ייבחן לגופו.

לסיכום

ישנה חשיבות רבה בהסדרת הרישום של קטינים לאחר לידתם במידה והוריהם יבקשו לוודא כי תינתן להם אזרחות ישראלית. מומלץ לא להמתין לרגע האחרון ולוודא שהדרישות מובנות במלואן על מנת לא להתעכב ולסרבל את התהליך. כיום, על מנת להקל על הכניסה לישראל בזמן ההתמודדות עם מגפת הקורונה ניתן להתחיל בהליך הרישום בחו"ל ולסיימו לאחר הכניסה לישראל וזאת עד ליום 30.09.21.

אם לא יהיה שינוי בהוראות, לאחר מועד זה יוכלו להיכנס לישראל קטינים אזרחים ישראלים שרישומם הוסדר במלואו וזאת עד לשינוי ההגבלות על הכניסה לישראל. הורה שיבקש להסדיר רישום יצטרך לבצע את כל ההליך בטרם הכניסה לישראל ובמקרים שנדרש להמציא מסמכים או פסק דין הצהרתי יש לקחת בחשבון שהדבר עלול לקחת זמן.

עו"ד מאיה וייס-טמיר (צילום: משרד עורכי דין, גישור ונוטריון מאיה וייס-טמיר)
עו"ד מאיה וייס-טמיר | צילום: משרד עורכי דין, גישור ונוטריון מאיה וייס-טמיר

משרד עורכי דין, גישור ונוטריון מאיה וייס-טמיר, עוסק בהסדרת מעמד בישראל, אשרות כניסה ושהייה, אשרות מומחים, מעמד לבני זוג, מעמד להורה קשיש, הסדרת מעמד של ילדים הזכאים לאזרחות ישראלית שנולדו בחו"ל או בישראל, התאזרחות תושבי קבע, עניינים הומניטריים, מתמחה בסיוע במקרים מורכבים, ייצוג בהליכים מול רשות האוכלוסין, בית דין לעררים ובכל הערכאות הרלוונטיות. הכתבה באדיבות din.co.il עורכי דין.

* לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.