ייפוי כוח מתמשך הוא למעשה מסמך משפטי שמעניק לכל בגיר (מעל גיל 18) אפשרות לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, אם הוא לא יוכל לדאוג לכך בעצמו. התנאי לתוקפו של ייפוי הכוח המתמשך הוא שהבגיר מבין את מטרתו, משמעותו ותוצאותיו של ייפוי הכוח המתמשך, וכי גם מיופה הכוח הוא בגיר מעל גיל 18.

למעשה, חותם המסמך, הממנה שעודנו צלול ומסוגל לקבל החלטות – ממנה אדם אחר שיהיה אחראי על הטיפול בענייניו. לממנה ניתנת הזדמנות לקבוע מראש כיצד ברצונו שיראו חייו במקרה שבו מצבו ישתנה לרעה, כתוצאה ממחלות זקנה, תאונה, מוגבלות נפשית או שכלית אשר עלולות לפגוע בכושר השיפוט שלו ועוד.

על פי רוב, הממנה בוחר במיופה כוח על בסיס יחסי אמון וקרבה שקיימים בין השניים, כאשר במקרים אחרים האמון במיופה הכוח נובע דווקא עקב מומחיותו ניסיונו המקצועי (עו"ד, רו"ח וכו'...). חשוב לציין כי ייפוי הכוח יכול שיהיה ספציפי ויכול שיהיה כולל.

תכליתו של ייפוי הכוח המתמשך היא לאפשר לאדם להרחיב את האוטונומיה שלו לקבל החלטות שנוגעות אליו, גם במצבים שבהם הוא לא יהיה כשיר לקבלן. מדובר בהזדמנות שניתנת לאדם לקבל עבור עצמו בעתיד החלטות שאם לא היה מקבל כעת - יתכן ולא יהיה קומפטנטי או כשיר לקבל בעת הצורך.

לפניה ישירה אל משרד עו"ד כהן, דקר, פקס וברוש לחץ/י כאן

איך עורכים בפועל ייפוי כוח מתמשך?

ההליך עצמו מתבצע בפני עורך דין, ובנוסף לחתימת הממנה נדרשת גם החתימה של מיופה הכוח, אשר מהוות למעשה הסכמה לתוכן המסמך. עורך הדין נדרש להיות אובייקטיבי וללא כל עניין אישי בייפוי הכוח. כמו כן, עורך הדין מוכרח לעבור הכשרה מקצועית מתאימה מטעם האפוטרופוס הכללי כדי שיהיה רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך.

ישנם גם מספר תנאים, אשר בהתקיים אחד מהם לגבי אדם, הוא אינו יכול להיות מיופה כוח וביניהם: (1) אדם שמונה לו אפוטרופוס או שכבר קיים ביחס אליו ייפוי כוח מתמשך פעיל. (2) אדם שהוכרז כפושט רגל על ידי בית המשפט, או שהוכרז כלקוח מוגבל חמור על ידי בנק ישראל (לא יוכל לשמש מיופה כוח לענייני רכוש). (3) מטפל רפואי של הממנה בתשלום. (4) אדם שמספק לממנה מקום מגורים בתשלום (חוץ מקרוב משפחה). (5) אדם שמונה בעבר כמיופה כוח לשלושה אנשים שאינם בני משפחתו ועוד. את ייפוי הכוח המתמשך חייבים להפקיד במרשם שמנהל האפוטרופוס הכללי, ורק לאחר הפקדתו וקבלת אישור הפקדה עם חותמת על גבי ייפוי הכוח המתמשך - הוא ייחשב כמאושר.

אדם יכול להחליט למנות מיופה כוח יחיד כמו גם על על מינוי של מיופה כוח נוסף, אשר יוכל למלא את מקומו של מיופה הכוח הראשון, אם הוא לא יוכל או לא ירצה לפעול בשם הממנה. יתרה מזאת, ניתן גם למנות מספר מיופיי כוח, ואז יש להחליט אם סמכותם היא בנפרד או במאוחד, ומהו היקף האחריות והסמכויות של כל אחד מהם. אם מחליטים על מינוי של מספר מיופיי כוח – חשוב לקבוע גם קורה במצב של מחלוקת ביניהם, כלומר לבחור מי מהם יגבר על משנהו במצב של מחלוקת.

הממנה יכול להעניק למיופה הכוח שיקול דעת רחב על ידי קביעות כלליות במסמך ייפוי הכוח המתמשך. כך, נותר בידיו של מיופה הכוח מקום לפרשנות וחופש ביחס לתוכנן של ההחלטות. נוסף על כך, הממנה  יכול גם לפרט במדויק מהם רצונותיו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים, תוך קביעת הנחיות מקדימות למיופה/ מיופי הכוח שמינה.

סוגים שונים של ייפוי כוח מתמשך

 1. ייפוי כוח מתמשך רפואי

  מסמך שמגדיר איך יש להתנהל עם הממנה בנושאים הבאים, אבל לא רק בהם: אשפוזים, ניתוחים, שיטות טיפול שונות, רכישת תרופות, עלויות טיפולים רפואיים ועוד.
 2. ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש - מתייחס לטיפול בכלל כספיו, נכסיו והתחייבויותיו של הממנה.

  ישנן פעולות מסוימות שמחייבות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח לצורך ביצוען (לדוגמא: מתן תרומות ומתנות בסכומים מסוימים), ופעולות מהותיות אחרות שמחייבות קבלת אישור מבית המשפט (לדוגמא: מתן מתנות בסכומים מסוימים, עסקאות במקרקעין).
  הממנה רשאי לקבוע אדם מיודע (או מספר אנשים מיודעים) שיקבל מידע או דיווחים ממיופה הכוח על פעולות שביצע ועל החלטות שקיבל, או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יהיה הגורם שיפקח על מיופה הכוח.
 3. ייפוי כוח מתמשך אישי

  ייפוי כוח שמתייחס במפורש לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היום -יומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הנפשיים, הגופניים והחברתיים. כפועל יוצא מכך שייפוי הכוח האישי מתייחס לבריאותו של האדם, הוא גם כולל את ענייניו הרפואיים, יחד עם זאת יש שמחליטים לערוך ייפוי כוח מתמשך רפואי - מסמך המתייחס אך ורק לעניינים הבריאותיים.

מהם היתרונות של ייפוי כוח מתמשך?

לייפוי הכוח המתמשך יתרונות רבים, כאשר העיקריים שבהם הם:

• מדובר בהליך קצר יחסית ופשוט, אשר לא מחייב לקבל את אישורו של בית המשפט, זאת בניגוד להליך של מינוי אפוטרופוס.
• כלי שמאפשר לממש את רצונו של הממנה נאמנה. הממנה הוא זה שיקבע מי יטפל בענייניו השונים וכיצד, במקרה שיאבד את כשירותו להתמודד עימם בעצמו.
• מאחר שהממנה מחליט מי יטפל בכל ענייניו הרגישים וכיצד - הדבר יכול לחסוך עימותים וסכסוכים משפטיים רבים בקרב בני משפחתו, אשר מטבע הדברים ינסו להגשים את תפיסת הטוב שלהם עבורו, באופן שככל הנראה במרבית המקרים יתנגש עם תפיסת הטוב של שאר בני המשפחה.

ייעוץ משפטי לפני עריכת ייפוי כוח מתמשך

ייפוי הכוח המתמשך הוא מנגנון חשוב במיוחד, אשר מאפשר לאדם להרחיב את חירותו ולקבוע כיצד ינוהלו ענייניו ביום שבו כבר לא יהיה כשיר לדאוג להם בעצמו. יחד עם זאת חשוב לזכור כי במקביל - המסמך מפקיע מידיו של האדם את השליטה בחלק מענייניו, ומעביר אותה לידיו של אדם אחר. על כן, כדי לערוך ייפוי כוח מתמשך חשוב לפנות לייעוץ משפטי אצל עורך דין שמתמחה בתחום אשר עבר הכשרה מתאימה לכך, זאת כדי להבטיח שייפוי הכוח יענה על כל התנאים הנדרשים בחוק, אשר רק חלק מהם פורטו לאורך כתבה זו, וכדי להבטיח שהמסמך ישרת בצורה אופטימלית את האינטרסים של הממנה.

מתי ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף?

ייפוי הכוח נכנס לתוקף במצב שבו הממנה שלו כבר לא מסוגל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך או לקבל בו החלטות. הממנה אף יכול לפרט בייפוי הכוח באילו תנאים בדיוק הוא יכנס לתוקף, ושם הוא יכול להיות ספציפי כמה שהוא רק רוצה. אם לא נקבעו בייפוי הכוח המתמשך התנאים לכניסתו לתוקף - יידרש מיופה הכוח להציג חוות דעת רפואית, שלפיה מצבו של הממנה עונה על התנאים שבהם ייפוי הכוח המתמשך אמור להיכנס לתוקף. יחד עם זאת יודגש לעניין זה - מיופה הכוח לא רשאי להחליט בעצמו על כניסת ייפוי הכוח לתוקף, אלא נדרש הוא להודיע על כך ל"מיודע", ואז למסור הצהרה בעניין לאפוטרופוס הכללי, בצירופה של חוות דעת המומחה כמובן. ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף רק אחרי שהאפוטרופוס הכללי אישר אותו.

מי מפקח על מיופה הכוח?

בהתאם לחוק, מיופה הכוח מחויב לפעול בשקידה, במסירות, במיומנות ובתום לב עבור הממנה שלו, וכי עליו לשמוע את דעתו של הממנה ביחס לכל החלטה שנוגעת אליו ולהתייעץ עמו, ככל הניתן בהתאם למצבו כמובן. נוסף על כך, החוק קובע חובת דיווח "לאדם מיודע", שאסור שיהיה קרוב משפחתו של מיופה הכוח (אלא אם מיופה הכוח בעצמו הוא קרוב משפחה של הממנה). נוסף על כך, הממנה יכול גם לקבוע שמיופה הכוח יחויב לדווח על כל פעולה שהוא מבצע לאפוטרופוס הכללי, ובכך להפוך אותו למעשה להיות המפקח על מיופה הכוח.

עו"ד ענת לוי (צילום: שירי דקר)
עו"ד ענת לוי | צילום: שירי דקר

עורכת דין ומגשרת ענת לוי ממשרד עו"ד כהן, דקר, פקס וברוש בעלת ניסיון רב בעריכת ייפוי כוח מתמשך ובליווי זוגות בהליכי אימוץ וקבלת צו הורות פסיקתי, מוסמכת מטעם האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כוח מתמשך, עוסקת בעריכת הסכמים בתחום המשפחה, בצוואות ובירושות. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין LawGuide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.