התפשטות נגיף הקורונה בישראל הובילה את הממשלה לנקוט בשורת צעדים לצמצום ולמניעת הדבקה. בין הצעדים שנקטה הממשלה ניתן לציין הגבלות תנועה, איסור התקהלות, סגירת השמיים לאזרחים זרים והשבתה של בתי עסק לתקופה ממושכת. הצמצום הדרסטי בהיקף הפעילות העסקית והמסחרית במשק גרם לבעלי עסקים רבים להיקלע לקשיים פיננסיים משמעותיים עקב צניחה בהכנסות ובשל התחייבויות לשלם דמי שכירות לבעלי הנכסים, להעביר תשלומים לספקים ולעמוד בהחזרי הלוואות לבנקים.

הלוואות בערבות המדינה לעסקים שנקלעו למשבר כלכלי

כדי לתת מענה מסוים לקשיים הכלכליים שאליהם נקלעו בעלי עסקים בישראל, המדינה החליטה להעניק סיוע כלכלי ומענקים מיוחדים לבעלי עסקים ועצמאים שנפגעו בעקבות משבר הקורונה. במסגרת הסיוע ניתנות הלוואות בערבות המדינה לעוסקים פטורים, עוסקים מורשים, שותפויות, חברות, עמותות ומלכ"רים עם מחזור שנתי שלא עולה על 400 מיליון שקלים.

תקופת החזר ההלוואה היא 5 שנים כאשר הלווה נהנה מדחייה של 12 חודשים בתשלום החזרי ההלוואה. ההלוואה בערבות המדינה תינתן עד לסכום השווה בערכו ל-24% מהמחזור של העסק או עד 20 מיליון שקלים לפי הנמוך מבין השניים. במסלול מוגבר לעסקים בסיכון גבוה תינתן הלוואה עד לסכום ששווה בערכו ל-24% מהמחזור של העסק או עד 10 מיליון שקלים לפי הנמוך מבין השניים.

יש לכם שאלה בנושא הסדרי חובות ומחיקת חובות? לחץ/י כאן

מענק "הוצאות קבועות" לעסקים לפי היקף הפגיעה הכלכלית

במסגרת הסיוע המדינה מעניקה לבעלי עסקים מענק סיוע לפי היקף הפגיעה הכלכלית שנגרמה לעסק בכפוף לכך שהמחזור העסקי נפגע ב-40% לכל הפחות. לצורך קבלת המענק עבור התקופה שבין החודשים ספטמבר לדצמבר רף הפגיעה המינימלי הנדרש במחזור העסקי הוא 25% בלבד. מענק זה נקרא "מענק הוצאות קבועות" וסכומו נקבע בהתאם לנוסחה שמשקללת את ההוצאות הקבועות של העסק יחד עם היקף הפגיעה בו. המענקים יינתנו לבעלי העסקים על בסיס דו חודשי החל מחודש מאי 2020 ועד לחודש יוני 2021.

יתרה מזאת, אדם שמוגדר כעצמאי או כשכיר בעל שליטה יהיה זכאי לקבל מענק סוציאלי בכפוף לעמידתו בתנאים שנקבעו על ידי הרשויות. לצורך ביסוס זכאות למענק המבקש יצטרך להראות כי הכנסתו הממוצעת החודשית מעסק היא גבוהה מ-714 שקלים והכנסתו השנתית הכוללת היא נמוכה מ-651,600 שקלים. נוסף על כך, המבקש יצטרך להראות כי הכנסתו נפגעה ב-40% לפחות ביחס לחודשים המקבילים בשנת 2019.

המענק שיינתן במסגרת זו הוא בגובה של 70% מההכנסה החייבת במס ועד לסכום של 15 אלף שקלים ויינתן אחת לחודשיים. ההכנסה החייבת של המבקש תחושב עד סוף שנת 2020 לפי שנת 2018 או 2019 (הגבוהה מבין השתיים). המענק עבור ירידה בפעילות העסקית ישולם לזכאים כל חודשיים החל מחודש מאי 2020 ועד לחודש יוני בשנת 2021.

הארכה אוטומטית של רישיונות עסק והנחה בתשלומי הארנונה

במסגרת ההטבות שניתנות לבעלי העסקים בתקופה זו ניתן לציין גם הארכה אוטומטית של רישיונות עסק במהלך תקופת הקורונה כאשר רישיון עסק שפקע בין החודשים מרץ עד יוני בשנת 2020 הוארך לתקופה של שלושה חודשים באופן אוטומטי. רישיון עסק שפקע בחודשים יולי ואוגוסט 2020 הוארך ב-10 שבועות.

הטבה נוספת שניתנה לבעלי עסקים שפעילותם נאסרה לחלוטין במהלך משבר הקורונה עקב ההנחיות של משרד הבריאות או תקנות שעת חירום היא הנחה בארנונה. כך, עסקים דוגמת חנויות בקניונים ומקומות בילוי ייהנו מפטור מתשלומי ארנונה עבור החודשים מרץ-מאי בשנת 2020. בידי הרשות המקומית הרלבנטית הסמכות להחליט האם לפטור את בעלי העסקים מתשלום ארנונה לתקופה של שלושה חודשים כאמור או לחילופין להעניק להם הנחה של 25% על מלוא סכום הארנונה השנתית. מעבר לכך, עצמאים שהכנסתם נפגעה בעקבות משבר הקורונה רשאים להגיש בקשה להקטנת המקדמות שהם מחויבים לשלם למוסד לביטוח לאומי.

דחיית תשלומי הלוואות

בהתאם למתווה של בנק ישראל, עסקים קטנים שנפגעו ממשבר הקורונה יכולים לדחות תשלומי הלוואה שקיבלו מבנקים בכפוף לכך שמחזור הפעילות השנתי של הם הוא עד 25 מיליון שקלים כאשר ההלוואות של העסק נפרעו באופן סדיר עד סוף חודש פברואר 2020 וצפוי כי העסק יעמוד בהחזר ההלוואה לאחר תום המשבר. את התשלומים ניתן לדחות עד לתקופה של 6 חודשים בכפוף לשיקול דעתו של הבנק כאשר הדחייה אינה תלויה בסכום יתרת ההלוואה.

אם גם מענקי הסיוע וההלוואות בערבות המדינה אינם מספיקים לצורך שיקומו הכלכלי של העסק ואין באפשרותם להצילו מקריסה כלכלית, ייתכן שכדאי לבעל העסק לבחון אפשרות של גיבוש הסדר חוב מחוץ לכותלי בית המשפט בסיוע של עורך מקצועי ומנוסה בתחום הסדרי החוב. במסגרת זו בעל העסק יכול להגיע להסכמה ישירה מול הנושים ולהסדיר מולם את חובותיו תוך ביצוע פריסה מחודשת של התשלומים והפחתת סכום החוב.

פתיחה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

אפיק נוסף להתמודדות עם הקשיים הכלכליים שפוקדים רבים מהעסקים בישראל בתקופת משבר הקורונה הוא באמצעות הגשת בקשה לפתיחה בהליך של חדלות פירעון ושיקום כלכלי. בעל עסק שהבין כי אין ביכולתו לעמוד בהתחייבויות כספיות כלפי נושים יכול לפנות להליך חדלות פירעון שנועד לתת מענה למצבים שבהם בעלי עסקים או אנשים פרטיים אינם מסוגלים לעמוד בהתחייבויותיהם הכספיות. מטרתו העיקרית של הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי היא לאפשר לחייב לפתוח בחיים חדשים ונטולי חובות ובד בבד לאפשר לנושים לקבל את הכספים שמגיעים להם.

בעת הגשת בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון, המבקש מחויב להגיש תצהיר שבמסגרתו מפורטת השתלשלות האירועים שגרמה להסתבכותו הכלכלית. במקרה שבית המשפט יחליט שמוצדק לתת צו לפתיחה בהליכי חדלות פירעון, חובותיו של העסק וניהולו יוקפאו ויועברו לידי נאמן שימונה על ידי בית המשפט. לאחר שהחלו הליכי חדלות הפירעון, יתבטלו מיידית רוב ההגבלות והעיקולים שהוטלו על החייב וייערך לו מבחן כלכלי במשך שנה שבמהלכה הוא יחויב להעביר כספים מדי חודש לפי יכולתו.

קבלת הפטר ויציאה לדרך חדשה ונקייה מחובות

במהלך תקופת המבחן החייב יידרש להעביר לבית המשפט דיווחים תקופתיים אודות היחס שבין הכנסותיו להוצאותיו. בסוף תקופת המבחן החייב יקבל תוכנית פירעון לצורך תשלום חובותיו וזאת עד לשלב שבו יקבל הפטר. בסיום ההליך החייב יקבל צו לשיקום כלכלי שילווה במימוש הנכסים שבבעלותו לצורך פירעון חובותיו לנושים. לאחר פירעון החובות וקבלת הצו, החייב יוכל לקבל הפטר שיאפשר לו לפתוח בחיים חדשים ונקיים מחובות.

הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין Law Guide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.