לפי חוק פיצויי פיטורים (להלן: "החוק") הזכאות לפיצויי פיטורים מוקנית לעובד שהשלים את שנת העבודה הראשונה אצל המעסיק. על כן, עובד שהועסק במקום עבודה במשך שנה לפחות, או עובד עונתי שעבד במהלך שתי עונות במשך שנתיים רצופות, זכאים לפיצויים במקרה של פיטורים.

לפי החוק והפסיקה, לעיתים גם עובד שלא עומד בתנאי הסף הנזכרים לעיל יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים. פיצויי פיטורים ישולמו לעובד, בין היתר אם הוא פוטר מהעבודה לאחר 11 חודשים או כאשר הוא מתפטר מהעבודה עקב סיבות שאינן בשליטתו. התפטרות מהעבודה שמזכה את העובד בפיצויי פיטורים נקראת גם "התפטרות בדין מפוטר".

יש לכם שאלה בנושא פיצויי פיטורים? לחץ/י כאן

התפטרות עקב מצב בריאותי

אם התפטרות העובד נובעת ממצב בריאותי לקוי שלו או של בן משפחתו, היא תזכה את העובד בפיצויי פיטורים. עם זאת, חשוב להבהיר כי הנטל להוכחת החריג לחוק מוטל על העובד שטוען לקיומו. בפסיקת בתי הדין לעבודה גובשו במהלך השנים מספר תנאים שבכפוף לעמידה בהם העובד יוכל לקבל מהמעסיק פיצויי פיטורים. הגורמים שייבחנו לצורך קביעת הזכאות לפיצויי פיטורים הם תנאי העבודה של העובד, ממצאים רפואיים ונסיבות נוספות שלפיהן ניתן לבחון האם ההתפטרות של העובד מסיבות בריאותיות הייתה מוצדקת ולכן מזכה את העובד בפיצויי פיטורים.

זכויות של עובדות אחרי לידה בהתפטרות מהעבודה

סעיף 7(א) לחוק מתייחס לתרחיש שבו עובדת התפטרה מהעבודה תוך תשעה חודשים מיום הלידה לצורך הטיפול בתינוק. לפי החוק, במצב כזה התפטרות העובדת מהעבודה תיחשב לפיטורים לעניין חוק פיצויי פיטורים. סעיף חוק זה מבוסס על תכלית סוציאלית ונועד לאפשר לעובדת להתפטר מהעבודה ולהקדיש את זמנה לטיפול בילד, מבלי לשלול ממנה הזכות לקבל פיצויי פיטורים.

גיוס לשירות צבאי או לאומי

סעיף 11(ג) לחוק קובע כי עובד שהתפטר עקב גיוסו לצה"ל או עובדת שהתפטרה עקב הצטרפותה לשירות לאומי, זכאים אף הם לפיצויי פיטורים מהמעסיק.

שהייה במקלט לנשים מוכות

לפי סעיף 7א’ לחוק, עובדת שהתפטרה מהעבודה בשל שהותה במקלט לנשים מוכות, אשר אושרה על ידי משרד העבודה והרווחה או המחלקה לשירותים חברתיים, רשאית לתבוע מהמעסיק פיצויי פיטורים. כאשר ההתפטרות מהעבודה נעשתה בסמוך לאחר סיום שהותה של העובדת במקלט היא תיחשב לפיטורים המזכים בפיצויים וזאת בכפוף לכך שהעובדת שהתה במקלט במשך 60 יום לפחות.

העתקת מקום מגורים

לפי סעיף 8 לחוק, עובד שהתפטר מהעבודה עקב העתקת מקום מגורים בנסיבות המפורטות להלן, יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים. עם זאת, לא כל התפטרות עקב מעבר מקום מגורים תאפשר לעובד לקבל ממעסיקו פיצויי פיטורים. הנסיבות המזכות בפיצויים הן בין היתר מעבר ליישוב חקלאי מיישוב שאינו חקלאי, מעבר ליישוב שבו מתגורר בן הזוג עקב נישואין, כמו גם נסיבות נוספות שאושרו על ידי ועדת העבודה של הכנסת.

אי חידוש חוזה עבודה

עובד שהועסק למשך תקופה מוגבלת וחוזה העסקתו הסתיים ולא חודש עם תום התקופה, ייחשב כאילו פוטר מעבודתו ויהיה זכאי לפיצויי פיטורים. אם העובד סירב להצעת המעסיק להמשיך את חוזה העבודה, הוא ייחשב כמי שהתפטר מהעבודה ולכן לא יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים. עוד נקבע בחוק כי הצעת המעסיק להמשיך את חוזה העבודה צריכה להיעשות לפחות שלושה חודשים לפני פקיעתו.

הרעת תנאים מוחשית בעבודה

סעיף 11 (א) לחוק קובע כי ביחס לעובד שהתפטר מעבודתו עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או בשל נסיבות אחרות שביחסי עבודה שבהן אין לדרוש ממנו להמשיך בעבודה, התפטרותו מהעבודה תיחשב לעניין זה כפיטורים. לצורך בחינת קיומה של הרעת תנאים מוחשית בתנאי ההעסקה, בית הדין לעבודה ייבחן את כלל הנסיבות שגרמו לעובד להתפטר.

לצורך קביעה כי אכן הייתה הרעה מוחשית בתנאי העסקתו של עובד, לא מספיק שהעובד סבור באופן סובייקטיבי שחלה הרעה בתנאי עבודתו. כדי להוכיח קיומה של הרעה מוחשית בתנאי העבודה, העובד יידרש להראות כי קיימת תשתית עובדתית אובייקטיבית התומכת בגרסתו. בהמשך, בית הדין לעבודה ייבחן את התשתית העובדתית ויקבע האם היא אכן מצביעה על הרעה מוחשית בתנאי העבודה.

הוצאה עובד לחל"ת ללא הסכמתו

מאז פרוץ מגפת הקורונה, ניתן להיווכח במגמת האטה משמעותית בהיקף הפעילות העסקית והמסחרית במשק. בצל המשבר, מעסיקים רבים בחרו להוציא עובדים רבים לחופשה ללא תשלום וזאת עד לחזרה מלאה לשגרת עסקים ומסחר. בהתאם לפסיקה, הוצאת עובד לחל"ת ללא הסכמתו תיחשב להרעה מוחשית בתנאי עבודתו.

אישה מפוטרת (אילוסטרציה: Wavebreakmedia, Thinkstock)
אילוסטרציה | אילוסטרציה: Wavebreakmedia, Thinkstock

בכפוף להשלמת שנת עבודה מלאה אצל המעסיק, עובד שהתפטר מהעבודה עקב הרעת תנאים יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים מהמעסיק. עם זאת יובהר כי גם בנסיבות אלו העובד מחויב להודיע למעסיק על כוונתו להתפטר עקב ההרעה בתנאים ותוך כך לאפשר לו לחזור בו מההחלטה להוציאו לחל"ת. אם העובד התפטר מהעבודה אף על פי שהמעסיק תיקן את ההרעה בתנאים, תישלל זכותו של העובד לפיצויי פיטורים.

חשוב לציין כי לסוגיית עיתוי ההתפטרות ישנה חשיבות בכל הקשור להוכחת הקשר הסיבתי שבין הוצאת העובד לחל"ת ובין ההתפטרות מהעבודה. ככל שהעובד התפטר סמוך יותר למועד שקיבל את הודעת המעסיק על הוצאתו הכפויה לחל"ת, יהיה לו קל יותר להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין הוצאתו לחל"ת ובין ההתפטרות מהעבודה. לפיכך, כאשר מתקבלת הודעה מהמעסיק על הוצאה לחל"ת שמתבצעת בניגוד לרצונו של העובד, מומלץ לפנות לעורך דין מיומן ומקצועי שעוסק בתחום דיני העבודה לצורך מיצוי מקסימלי של הזכויות.

הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לפיצויי פיטורים LawGuide

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.