10 שנות מאסר למתנקשים בניסים אלפרון

אמיר סנקר נשלח ל-10 שנות מאסר ואיתן גרלה ל-8 שנות מאסר בפועל לאחר שהורשעו בקשירת קשר לביצוע פשע, אחזקת נשק וסיכון חיי אדם ולאחר שירו בשוטר בקרב יריות כאשר ניסו להתנקש בניסים אלפרון