בן 35 נורה מטווח קצר בלוד
קשרה קשר לרצח בעלה | צילום: אילוסטרציה

בית משפט המחוזי בת"א גזר היום 9 שנות מאסר על אישה שקשרה קשר לרצוח את בעלה - בגלל שלא הסכים להתגרש ממנה. האישה ביקשה מחבר קרוב לסייע לה, וזה צירף שני חברים נוספים -שבסופו של דבר ירו בבעל למוות.

על פי גזר הדין, שניתן על ידי השופטים שרה דותן, דליה גנוט ושאול שוחט, חיי הנישואין של הנאשמת לא עלו יפה והיא ביקשה לגרום לבעלה להתגרש ממנה. היא חברה לנאשם נוסף בפרשה, עמו היתה לה מערכת יחסים קרובה, והוא גייס, כאמור, שני חברים נוספים. השלושה נדונו לעונשי מאסר ממושכים.

במהלך התקופה שבין ינואר 2006 לינואר 2007 ניסו ארבעת הנאשמים לגרום לבעל לגרש את אשתו, על ידי איומים שהלכו והסלימו. כשלא הצליחו בתכניתם והבעל לא גירש את אשתו, העביר ידידה של האישה אקדח לשני חבריו, שארבו לבעל בסמוך לביתו - וירו בו למוות. אשתו של המנוח, היתה בסוד הקשר, סייעה לנאשמים האחרים, תצפתה על הכניסה לבית ונעלה את בריח הדלת.

"החיים לא האירו פנים לנאשמת"

הפרקליט בתיק סבר כי כי חלקה של הנאשמת בקידום הקשר וביצועו מעמיד אותה בשורה אחת עם הנאשמים האחרים, וביקש מבית המשפט להטיל עליה עונש מאסר זהה לזה שהוטל עליהם.

מנגד, הדגישה הסניגורית עו"ד תרצה קינן, כי מעורבותה הפיזית של האישה מצומצמת למדי. עוד ציינה הסניגורית את נסיבותיה הקשות של הנאשמת, שנישאה בגיל צעיר מאוד למנוח והתייתמה מאמה בהיותה בת 16.

"אין חולק כי בבואו לגזור את הדין, חייב בית המשפט להתייחס לעניינו של כל נאשם באופן פרטני, תוך התחשבות בנתוניו האישיים וסיכויי שיקומו", ציינו השופטים בגזר הדין. "הנאשמת היתה מודעת למסכת האיומים בה היה נתון בעלה. היא גם היתה שותפה לתוכניתו של אחד הנאשמים לירות לעבר רגליו של המנוח, על מנת לאיים עליו ולהפחידו".

"היא ידעה על התכנית לפגוע בבעלה"

עוד ציינו השופטים כי האישה ידעה שחברה עומד להוציא את תכניתו אל הפועל ואף פעלה לקידום הקשר ולביצועו על ידי תצפיות והברחת בריח הדלת.

למרות זאת, התחשבו השופטים בנסיבותיה האישיות של הנאשמת. "אין חולק כי החיים לא האירו פניהם לנאשמת, אשר נישאה בגיל 14 לאדם שעמו לא היתה לה שפה משותפת, בני משפחתה הפנו לה עורף, ולאחר פטירת אמה נותרה ללא תומך", ציינו. "על רקע מצוקתה ובדידותה, נוצר הקשר בינה לבין אחד הנאשמים, אשר הוביל לאירועים נשוא הכרעת הדין".

השופטים גזרו על הנאשמת 11 שנות מאסר, מהן 9 בפועל. שני הנאשמים שירוהורשעו בהריגה ונדונו ל-17 שנות מאסר. חברה של הנאשמת נאשם אף הוא בהריגה ונדון ל-7 שנות מאסר.