חיילי הליווי עם המסתננים בגבול
"החזקתם לא חוקתית". אילוסטרציה | צילום: בן אברהם, "במחנה"

שבוע לאחר פסיקת בג"ץ בנושא כליאת המסתננים, היועץ המשפטי וינשטיין מודיע על הקפאת הנוהל לטיפול במסתננים המעורבים בפלילים. "לא יועברו מסתננים נוספים מכוח הנוהל לידי רשות האוכלוסין, עד לסיום בחינת הנוהל", כתב וינשטיין בהחלטתו.  

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

הנוהל הקודם קבע כי המסתננים המעורבים בפלילים יועברו לידי רשות האוכלוסין למשמורת, שאורכה עד 3 שנים בהתאם לחוק ההסתננות. על פי הנוהל, מסתנן שחשוד בפשע ומוחזק על ידי המשטרה יועבר לרשות האוכלוסין, כמו גם מסתנן שהורשע ואף מסתנן ש"תיקו נסגר מחוסר עניין לציבור ומחוסר ראיות מספיקות". 

לאור פסילת התיקון לחוק המסתננים העוסק במשך המשמרות, הודיע היום וינשטיין כי "ש לבחון כעת באופן פרטני ביחס למסתננים השוהים במשמורת האם מתקיימות עילת שחרור".

"ש לבחון באופן פרטני עבור כל מסתנן שהוכנס למשמורת מכוח החוק למניעת הסתננות האם שחרורו מהווה סכנה לשלום הציבור", הוסיף וינשטיין. הנוהל שנקבע על ידי רשות האוכלוסין בשנת 2012, על מנת "לספק מענה לפגיעה ממשית בסדר הציבורי באזורים במדינת ישראל החשופים ברמה היומיומית לפשיעה ועבירות המבוצעות בידי מסתננים", ייבחן מחדש ולא מן הנמנע כי חלק נכבד מהמסתננים ישוחררו.

מינוי למנכ
בעקבות בג"ץ, וינשטיין מתקן את הנוהל | צילום: חדשות 2

"התיקון לחוק המסתננים לא חוקתי"

בשבוע שעבר קבע הרכב מורחב של שופטי בג"ץ כי התיקון לחוק המסתננים "לא חוקתי" ופוגע בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. התיקון, המאפשר החזקתם במשמורת במשך שלוש שנים, נפסל כשנה לאחר שנכנס לספר החוקים. ההרכב, בראשות נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס, הבהיר: "יש להתחיל בהליך הבחינה הפרטנית והשחרור של כל המוחזקים כיום במשמורת לאלתר".

תשעת שופטי ההרכב: השופטים גרוניס, נאור, ארבל, ג'ובראן, חיות, דנציגר, פוגלמן, הנדל ועמית, קבעו פה אחד כי ההסדר אינו חוקתי, שכן הוא "פוגע באופן שאינו מידתי בזכות החוקתית לחירות, הקבועה בחוק-יסוד כבוד האדם וחירותו".

בית המשפט קבע כי יש להתחיל בהליך הבחינה הפרטנית והשחרור של כל המוחזקים כיום במשמורת לאלתר. תהליך הבחינה של כלל המוחזקים נתחם לפרק זמן של 90 ימים מיום פסק הדין.

עם זאת, הוסיף גרוניס כי "שינוי מהותי לרעה בנסיבות, למשל עלייה משמעותית במספרם של המסתננים החוצים את גבולות ישראל, יצדיק בחינה שיפוטית מחדש של העניין", אם הכנסת תחוקק שוב חוק דומה. גרוניס הדגיש כי גם כיום "אין מניעה לחוקק חוק חדש שיאפשר החזקה במשמורת תקופה קצרה באופן משמעותי משלוש שנים".