תוספות שלא כחוק. חברת החשמל
תוספות שלא כחוק. חברת החשמל | צילום:

ליקויים חמורים לאורך שנים ארוכות בתפקודם של דירקטוריון חברת חשמל והנהלת החברה בעניין הסדרי הפנסיה בחברה, וליקויים בתפקודם של משרדי הממשלה והגופים האחראים לנושא, לרבות הממונה על השכר במשרד האוצר -  כך עולה מדוח מבקר המדינה יוסף שפירא על תשלומי השכר וגובה הפנסיה בחברת החשמל בשנים האחרונות. "שיטת מצליח", מכנה המבקר את ההתנהלות שם.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק 

לפי אומדן מבקר המדינה, הסכומים שהוציאה חברת החשמל שלא כדין למימון תוספות שכר ותנאי הפנסיה של הגמלאות בין ינואר 1996 לדצמבר 2008 הסתכמו ב-3.4 מיליארד שקלים.

"החברה פעלה במשך שנים רבות ליצירת עובדות בשטח בתחום הטבות שכר ופנסיה לא מאושרות בסך מיליארדי שקלים", נכתב בדוח. "על הממונה על השכר ורשות החברות לפעול בנחישות ובאופן אפקטיבי כדי למנוע חריגות בתשלומי השכר ובהפרשות לפנסיה".

מבדיקת המבקר, עלה כי במשך שנים רבות שינתה החברה את שיטת החישוב של דמי ההבראה באופן שהיטיב עם העובדים, זאת מבלי שהתקבלו אישורים מתחייבים לכך על פי דין: "משרד מבקר המדינה מעיר לחברה כי הפקדת כספים בסכומים ניכרים עבור עובדיה על בסיס איזון אקטוארי בגין הוצאה שהחברה אינה חייבת לשלם בעת שהיא מפסיקה לפעול, וללא אישור הגופים המפקחים על החברה היא בבחינת פעילות לא תקינה", צוין בדוח. "העובדה שבמשך שנים רבות החברה הפקידה סכומים שלא כדין אין בה כדי להביא להכשרת ההפקדות".

צפו: חברת חשמל מנתקת אזרחים (צילום: חדשות 2)
דוח חמור על חברת החשמל | צילום: חדשות 2

"שומרי הסף בחברה נהנים מפירות מחדליהם"

כשלים אלה, על פי הדוח, עלולים ללמד את בעלי העניין בחברה ובגופים אחרים כי "גופי הפיקוח והאכיפה משלימים בסופו של דבר עם החריגות, וכי שיטת 'מצליח' פועלת". בנוסף, הובהר כי "שומרי הסף בחברה לא פעלו למניעת העברות הכספים והם אף נהנים, או עשויים ליהנות מפירות מחדליהם לעניין הכספים הללו".

עוד צוין בדוח צוין כי על חברת החשמל להמשיך ולפעול להחזרת כשני מיליארד שקלים שהפקידה החברה בחשבון הנאמנות לכיסוי מחויבות אקטוארית עבור הוצאות שכר נלוות.

דוח המבקר (צילום: חדשות 2)
דוח המבקר | צילום: חדשות 2

 "יש להקפיד שעובדים חדשים המצטרפים לחברה לא יקבלו תנאי שכר והסדרי פנסיה חריגים שלא אושרו כדין". על פי הממצאים, הנהלת החברה אישרה שלא לפי הסכם עם הממשלה ושלא כדין הפרשות עודפות וחריגות מקופת החברה לפנסיה של העובדים ולחשבון הנאמנות שלהם, המסתכמות במיליארדי שקלים.

המבקר: ליקויים חמורים בשיקול הדעת של דורון כהן

הביקורת העלתה ליקויים חמורים גם בהתנהלות הנהלת החברה והדירקטוריון שלה כמו גם של רשות החברות הממשלתיות בנוגע לפעולות שנעשו להחלפת השותף האחראי לביקורת בחברה.

על פי הדוח, דורון כהן, מי שהיה אז בעבר מנהל רשות החברות במועד חיבור הדוח וכיום מנכ"ל האוצר, וד"ר אודי ניסן, מנהל הרשות לשעבר, לא בדקו אם קיימים בסיס והצדקה לטענות החברה עם בקשתה להחלפת השותף אחראי, או שמא מדובר בהתנכלות למבקר כיוון שאינו נוח לה.

אין תמונה
דורון כהן

כהן, נכתב בדוח, החליט על החלפת השותף האחראי בשל אירוע אחד. הוא לא הציג נתונים לכך שבירר את הנושא עד תום, לא ביסס את החלטותיו כנדרש ולא התייחס בכובד הראש הראוי להשלכות שיש להחלפה על עבודת רואי חשבון אחרים וגופים נוספים במקרים דומים.

כמו כן, לא שמע את עמדתו של השותף האחראי בעניין. מינוי השותף האחראי המחליף נעשה בהליך לא תקין משום שהרשות לא בדקה כנדרש את כישוריו ואת ניסיונו. "לדעת משרד מבקר המדינה אין לעבור לסדר היום למקרה שבו המבוקר מנסה להיות מעורב בקביעה מי יהיה או לא יהיה רואה החשבון השותף האחראי שיבקר את דוחותיו הכספיים".

עוד כותב המבקר כי "התנהלותו של מנהל רשות החברות דורון כהן בנושא השותף האחראי מצביעה על ליקויים חמורים בתהליכי העבודה ובשיקול הדעת שהפעיל בנושא זה".

מבקר המדינה קורא לשר האוצר, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, לבדוק את התנהלותם של כהן ושל הרשות ולהפיק את הלקחים הנדרשים כדי להבטיח את תיקון הליקויים החמורים שהעלתה הביקורת.

מחברת החשמל נמסר בתגובה לדוח: "חברת החשמל קבלה את טיוטות דוחות מבקר המדינה ואח"כ את הדוחות הסופיים. החברה שיתפה פעולה בכל מהלך הביקורת עם הגורמים המקצועיים במשרד המבקר ועם קבלת הדוחות הסופיים החברה פועלת ליישום ההמלצות של מבקר המדינה.

חברת החשמל מברכת את מוסד מבקר המדינה על שמצא לנכון לבחון לעומק את משק האנרגיה והחשמל בכללותו. אנו רואים בכך חשיבות עצומה ונפעל בשיתוף מלא עם כל הגורמים המבוקרים בדוח על מנת לקדם את המלצות המבקר".

בחברת החשמל מוסיפים כי הדוח מתייחס לנתונים שהועברו עד לשנת 2009 וכי חברת החשמל "פועלת כל הזמן לשיפור, ומטפלת באופן מעמיק ורציני בהמלצות ובהנחיותיו של כל דוח ביקורת המתקבל מגורמים רשמיים".

דוח מבקר המדינה - סיקור מיוחד

דוח מבקר המדינה מתריע: "ליקויים באספקת החשמל בעתיד"

למרות אסון הכרמל, המבקר מבהיר: "חוסר תיאום בכיבוי האווירי"

דוח המבקר: "תעריף המים עלה ב-30%, הגדילו הנטל"