כתב אישום חמור נגד מנכ"ל חפציבה בועז יונה הוגש הבוקר לבית המשפט המחוזי בירושלים, כמעט שנה אחרי התמוטטות חברת הבנייה. יונה מואשם בשורה של עבירות ובהן קשר לביצוע פשע, הלבנת הון, הברחת נכסים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, רישום כוזב במסמכי תאגיד וזיוף מסמכים בכוונה לקבל באמצעותם דבר בנסיבות מחמירות. 

כתב האישום כולל תשעה אישומים נגד יונה. "על פי הנחיות הנאשם פעלו עובדי חפציבה כדי לקבל את כספי רוכשי הדירות באופן שיאפשר הפקדתם שלא בחשבון הליווי בלבד", מתאר כתב האישום. "בעקבות המצגים הכוזבים קיבלו הנאשם ועובדי חפציבה במרמה שיקים שאינם מוגבלים בהפקדה לחשבון הליווי המסוים והמאפשרים ביתר קלות לנאשם ולעובדיו לעשות בהם ובכספים שנתקבלו מרוכשי הדירות שימוש למטרות ולצרכים שונים של הנאשם, ובעיקר בחברות חפציבה". 

על פי כתב האישום הנחה יונה את עובדי חפציבה על מנת שיבצעו רישומים כוזבים באופן שוטף ושיטתי בדרך של הזנת נתונים כוזבים. כתב האישום גם מתאר כיצד ב-20 ביולי 2007, טרם הימלטותו של יונה מהארץ ולאחר שבירר את גובה יתרת הכספים שהיו בחשבונותיו, חתם על שיקים שנמשכו ממספר חשבונות בנק פרטיים שלו בסך כולל של כ-347 אלף שקל. 

בהתאם להנחייתו, נמשכו הכספים והועברו אליו. בנוסף, כתב האישום מספר שיונה אף גנב את כספי הלקוחות שהיו ברשות חפציבה, ונמלט עמם לחו"ל. בית המשפט הורה הבוקר לעצור את יונה עד תום ההליכים.