שחיתות בנמל
איסור על העובדים לשבות. נמל אשדוד | צילום: יח"צ נמל אשדוד

בית הדין הארצי לעבודה דן היום (ב') בבקשת המדינה לתת צו מניעה נגד קיום שביתה בנמלי הים, על רקע החלטת הממשלה להקים נמלים חדשים. בית הדין קבע כי המדינה רשאית לפתוח נמלים חדשים ללא הסכמתם של העובדים, אך עליה להידבר עמם על השלכות המהלך. השופט אסר על העובדים לשבות לפני ה-10 באוקטובר.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

על פי החלטת בית הדין, על הצדדים להידבר ביניהם לאלתר, בכל הנוגע להשלכות החלטת הממשלה על הקמת נמלים פרטיים לגבי זכויותיהם, תנאי עבודתם וביטחונם התעסוקתי של עובדי הנמלים.

כמו כן נקבע כי עד ל-10 באוקטובר יגישו נציגי המדינה והעובדים דיווח בכתב לבית הדין על מהלכי ההידברות והתקדמותה. לאחר קבלת הדיווח, או בחלוף התאריך שנקב בית הדין, תינתן החלטה על המשך הדיון בבירור הסכסוך.

בשלב זה, קבע השופט, ממשיך לעמוד בתוקפו הצו שיצא בהחלטה בחודש יולי, שלפיו "לעת הזו, וכל עוד לא ניתנה החלטה אחרת, עובדי הנמל ימשיכו לעבוד כרגיל בעבודה מלאה, תקינה וסדירה".