יום לאחר פרסום המכתב החריף שבו האשים היועץ המשפטי לממשלה את מבקר המדינה בכך שטען שלא עלו היבטים פליליים מחקירת מסמך גלנט, חשף מיכה לינדנשטראוס מכתב ששיגר לוינשטיין לפני יותר משבועיים ומוכיח לכאורה כי אין בסיס לטענות שהפנה נגדו.

המכתב ששלח לינדנשטראוס לוינשטיין ופורסם כעת שוגר אליו ב-14 במאי האחרון. בין השאר הוא ציין בו: "לנוכח המידע שהועבר, חומרי ההקלטות, גרסאות הגרומים השונים ותגובותיהם לטיוטת הדוח, לא יהיה מנוס מפתיחת חקירה שתכליתה לאשש או להזים את החששות הכבדים שהועלו - זאת, באמצעות בירורם בכלי חקירה ממשיים".

המבקר הדגיש בפנייה כי "אסור שיווצר הרושם כאילו יש מי שמעוניינים במניעתה של חקירה פלילית בנושא זה. היעדר חקירה ממצה יותיר עמימות שעלולה ליצור השפעה שלילית על המשך פעולתו התקינה של הצבא והפיקוד הבכיר שלו".

"חששות גם למעשים פליליים אחרים"

בהמשך המסמך, כתב לינדנשטראוס כי "כבר בתחילת הביקורת היה ברור שהחקירה הפלילית שהתקיימה עסקה אך במקצת העניינים הראויים לבחינה גם במסלול הפלילי. במהלך הביקורת עלו טענות שונות באשר לאי-מיצוי החקירה בעניינים שמעבר לשאלת זהות מזייף המסמך, ובדבר צורך לחדש חקירה זו לאור טענות אלה".

פרט לעניין הזיוף עצמו, כתב המבקר ליועץ המשפטי לממשלה כי "מן החומר שהועבר אליך עולים חששות למעשים פליליים אחרים... והם מחייבים, כשלעצמם, חקירה יסודית. המדובר בחלקם של מעורבים נוספים בטיפול במסמך, בשאלת מקורות המידע של בועז הרפז וכן בחשש לביצוע, לכאורה, של עבירות חמורות אחרות".

דובר המבקר: הגרסה שהוצגה מעוותת

דובר משרד מבקר המדינה מוסר בתגובה להתרחשויות האחרונות, כי פרסום חד-צדדי ומגמתי של מכתב התשובה (בלבד) של היועץ המשפטי לממשלה, תוך התעלמות מוחלטת והסתרת מכתב הפנייה ליועץ המשפטי לממשלה מטעם המבקר ומשרדו - מציגה גירסה מעוותת לחלוטין.

"גרסה זו נתמכת על ידי אותם גורמים המסרבים לחדש את החקירה המשטרתית בנושאים המחייבים לדעת המבקר חקירה פלילית יסודית ומעמיקה בנושאים הרגישים הנוגעים גם לבטחון המדינה ב'פרשת הרפז'. אשר על כן החליט משרד המבקר לפרסם את מכתב הפנייה שנשלח (14.05.12) ליועץ המשפטי לממשלה, מכתב שהוסתר, בפרסומים אתמול, מן הציבור. המבקר גם מגנה את ההתבטאויות התקשורתיות הרומזות על הסתרת האמת, כביכול, ע"י המבקר ומשרדו, ב"פרשת הרפז", שחוץ מהיותן מגמתיות וחסרות כל בסיס, נסתרו מיד בהודעת היועץ המשפטי לממשלה באמצעות דוברו".

ממשרדו של לינדנשטראוס הוסיפו: "המבקר מבקש להדגיש שוב כי הוא עומד איתן בדעתו כי צריך להמשיך מיד בחקירה פלילית מעמיקה ב"פרשת הרפז" ואין להניח מכשולים בדרכו של המבקר, עקב חשיבותה הלאומית והצבורית של חקירה זו. רק חקירה פלילית יסודית משלימה, תוכל להביא לגילוי האמת".

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק