_OBJ

בית משפט המחוזי בירושלים גזר הבוקר עונשי מאסר כבדים על חסידיו של "הרב המתעלל" אליאור חן. 20 שנות נגזרו על דוד קוגמן, שהיה אחד מחסידיו של חן והורשע בהתעללות חמורה בילדים.

17 שנות מאסר נגזרו על אברהם מסקלצ'י ושמעון גבאי, שהורשעו במעורבות בהתעללות. על רועי צורף נגזרו 30 חודשי מאסר בלבד.

"לעיתים, מילים מעטות ומדודות מבטאות בעוצמה הרבה ביותר את גודל הזוועה", כתבה השופטת נאוה בן-אור. "כאלה הן מילותיו של מ', בן ה-12, כשנתבקש על ידי חוקר הילדים לספר על מה שארע לאחיו הקטן, א': 'ל-א' עשו מלא דברים. אני לא יכול להדגים את זה. אין לי כוח, אין לי כוח'. עוצמת זעקתו של מ', המתבטאת במילים הצנועות האלה, שוברת את הלב".

בחודש מאי האחרון הורשעו הארבעה בהתעללות בקטינים. קוגמן, צורף, מסקלאצ'י וגבאי, כך קבע בית המשפט, העבירו את הילדים מסכת התעללות חמורה שכללה הכאה, כפיתה ושריפת איברים. אחד מהם ספג נזק כבד ומאושפז עדיין בבית החולים במצב של צמח.

22 סעיפי זוועות וייסורים

כתב האישום הכולל 22 סעיפים חושף את הזוועות והייסורים שעברו הילדים במשך תקופה ממושכת. באחד המקרים הכניסו הנאשמים קטין למזוודה וסגרו אותו בתוכה למשך שלושה ימים, כשהם מונעים ממנו מזון ושתייה. על פי סעיף אישום אחר הכריחו החסידים את אחד הילדים להאכיל את אחיו בצואה. כאשר סירב, הכו אותו ואיימו כי אם לא ישמע בקולם, ייאלץ לאכול את הצואה בעצמו.

במספר הזדמנויות השקו הנאשמים את הקטינים בעראק עד שהיו מקיאים ובמים שהוכנסו לתוכם מלח ופלפל. בנוסף הם שרפו את אצבעותיו של אחד מהם באמצעות מצית.

פרקליטיהם של המורשעים הביעו אי שביעות רצון מהחלטת בית המשפט. עו"ד יאיר נהוראי, המייצג את גבאי, אמר כי מעשיו של מרשו וחבריו חמורים פחות משיתוף הפעולה של האם ומתח ביקורת על הסדר הטיעון שנחתם עמה. "אנחנו לא בטוחים מה טיבו ולמה הוא נעשה", ציין עו"ד נהוראי.

כשבועיים קודם לכן, נגזרו חמש שנות מאסר בפועל מ', האם מבית שמש ששיתפה פעולה עם חן במסכת ההתעללות המזוויעה. בנוסף, במסגרת הסדר טיעון לפיו תעיד האם נגד חן, נגזרו עליה שנתיים מאסר נוספות על תנאי.

"יצירתיות מפלצתית"

_OBJ

"אין צל של ספק: חן ואנשיו הפגינו 'יצירתיות' מפלצתית במלאכת ה"תיקון" של ילדי הנאשמת", כתב השופט בגזר הדין של האם ולא חסך בביקורת. "קריאת כתב האישום מעוררת מנעד רגשי רב-גוונים ועוצמתי, וודאי גם רעד וחלחלה. לקרוא ולא להאמין.

"טלטולם וניעורם, כמו היו בגדר חפץ מכני גס מקולקל; שריפת איברי גופם, כמו היו חומר תבערה זול; כפיתת ידיהם ורגליהם באמצעות אזיקונים מפלסטיק וחבלים, כמו היו עצורים מסוכנים ביותר בהליך פלילי מאולתר; הכאתם, חניקתם, כיפוף ידיהם, הנפת גופם, כמו היו עבריינים שיש לבוא עמם חשבון מהיר בסגנון "עולם תחתון"; שפיכת אלכוהול או זריית מלח על פצעיהם, כמו היו שבויי מלחמה שנואים שכל האמצעים נגדם כשרים".

רוצים לקבל עוד עדכונים חמים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק