תאונה בצפון, ארכיון (öéìåí: פוראת נסאר)
תאונה בצפון, ארכיון | öéìåí: פוראת נסאר

הצעת חוק שתוגש בשבועות הקרובים לוועדת השרים לענייני חקיקה פועלת לייקור ביטוח החובה ברכב לעברייני תנועה. את ההצעה יזם ח"כ אריה ביבי (קדימה) בניסיון להכניס עונשים חינוכיים לעברייני התנועה, לצד העונשים הקבועים בחוק.

כך הוצע לגבות סכום גבוה יותר בביטוח החובה ברכב, שיועבר לשיקום הנפגעים בדרכים, שהם תוצאה של אותן עבירות תנועה. "נקודות העונשין ייקרו את ביטוח החובה בשיעור שייקבע. סכום הייקור אשר ייגבה יועבר במלואו למוסדות מוכרים לשיקום נפגעי תאונות דרכים כפי שייקבע", לשון ההצעה.

"תיקוני פקודת התעבורה באים לתת מענה לריבוי תאונות הדרכים העולה וגואה בשנים האחרונות", נכתב בהצעה. "אולם, החוק אינו נותן דיו את הדעת על אמצעים חינוכיים לצד אמצעים עונשים בעבירות תנועה. על כן, בהצעה המוגשת בזה, מוצעות אלטרנטיבות חינוכיות למערך העונשי, ע"י הסמכת שר התחבורה להסדרת תקנות להטלת עבודת שירות לבעל רישיון שנרשמו לחובתו מספר נקודות שיקבעו על עבירות בהן הורשע, באחד ממרכזי השיקום לנפגעי תאונות דרכים, לתקופה שתקבע, במטרה שיביא להרתעת הנהג מביצוע עבירות נוספות".

במקביל, מוצע שנקודות העונשין ייקרו את עלות ביטוחי החובה, כך שהנהג יעדיף לשלם עבור קורס רענון, מאשר לשלם ביטוח חובה יקר יותר. הסכומים שיתקבלו מאותו ייקור יועברו במלואם למוסדות המוכרים לשיקום נפגעי תאונות דרכים.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק