האם השופט חסין מפני החוק? (צילום: Sebastian Duda, Shutterstock)
2009 תהיה טובה יותר? | צילום: Sebastian Duda, Shutterstock

מי מכם לא נתקל בתלונות על סחבת תיקים בבתי המשפט? מסתבר שיש שיפור במצב. הנהלת בתי המשפט פרסמה דוח על פעילות מערכת בתי המשפט בחצי השנה האחרונה של שנת 2008. מדובר בדוח השלישי שנתוניו מתפרסמים בציבור, וזאת בהתאם למדיניות השקיפות שהונהגה לאחר כניסתו של שר המשפטים, פרופ' דניאל פרידמן.

מנתוני הדוח עולה כי במהלך שנת 2008 חלה ירידה נוספת במלאי התיקים בבתי המשפט. בשנתיים שקדמו לדוח, ירד מלאי התיקים בכ-5%: מ- 474,689 תיקים בסוף שנת 2006 ל-449,718 תיקים בסוף שנת 2008. מדובר בעומס התיקים הנמוך ביותר מאז שנת 2000, אם כי מוקדם לשמוח, שכן עדיין ישנו עומס תיקים גדול מאוד על מערכת בתי המשפט.

מחסור בכוח העבודה

צמצום מלאי התיקים נובע בין היתר מעלייה במספר מינויי השופטים בחצי השנה האחרונה, וכן משינויים אחרים שהונהגו בפרוצדורה בבתי המשפט כחלק ממדיניותו של השר. אך נראה שזמן רב יעבור עד שמספר התיקים יהיה פרופורציונאלי לגודלה של מערכת המשפט, ובמשרד המשפטים חוששים מעצירת השיפור ואולי אפילו מנסיגה, עקב העובדה שמאז ספטמבר 2008 לא ניתן למנות שופטים לבתי המשפט.

כדי להעמיד נתונים על דיוקם, בסוף שנת 2008 היה מספר השופטים 582 לעומת תקן של 596. מדובר במחסור של 3% בכוח העבודה שעובד גם כך תחת עומס כבד.

ומה באשר לשנה הקרובה? הדוח מציין כי החוסר במספר השופטים צפוי לגדול במחצית הראשונה של השנה עקב פרישת שופטים וכן עקב העובדה שבהתאם למוסכם בין שר המשפטים לראש הממשלה, זוכה המערכת בכל שנה בתוספת שופטים, תוספת שכיום כאמור לא ניתן לממש.