ממשיכים לחקור: חלקו האחרון של דוח ועדת טירקל, שהוקמה לבדיקת אירועי משט המרמרה במאי 2010, הותר היום לפרסום. במשט נהרגו תשעה אזרחים טורקים לאחר שהפעילים על האנייה תקפו את חיילי צה"ל, אירוע שהביא להידרדרות דרמטית ביחסים שבין ישראל וטורקיה - עד אז בעלות ברית קרובות.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

לראשות הוועדה מונה השופט יעקב טירקל, שהסביר כי דוח זה מסיים את עבודתה. חלקו האחרון של הדוח עוסק במשפט הבינלאומי ובחקירת האירוע בישראל, וממליץ לאמץ כמה מהחוקים המקובלים בעולם שכן אין חקיקה מקבילה בישראל, וזאת בעוד האירוע עצמו התרחש במים בינלאומיים, כ-90 ק"מ ממערב לחופי אשדוד.

תקציר דוח ועדת טירקל

הוועדה מצאה כי בעולם נהוג לערוך חקירה בכל מצב בו יש חשד לביצוע פשע מלחמה. על פי הדוח, כשמותו או פציעתו של אדם מתרחשים בשטח שאינו שטח לחימה, כמו לב הים התיכון, זו עילה כשלעצמה להקים ועדת חקירה, כשברוב המדינות המערביות שנסקרו החקירה נעשית באופן עצמאי.

"להטיל אחריות אישית על מפקדים ממונים"

הוועדה טוענת כי יש לשנות את אופן הפעולה של מנגנוני הבדיקה והחקירה בישראל בעניינים מסוימים, לא מפני שהיו שגיאות בעבר אלא כדי לשפר את המנגנון הקיים. בין השאר, ממליצה הוועדה להטיל אחריות אישית על מפקדים וממונים אזרחיים על עבירות שנעשו תחת אחריותם ולקיים את נוהל הדיווח בו נפגעת אוכלוסייה אזרחית.

האם הוועדה תאשר את המינוי? טירקל (צילום: חדשות 2)
יו"ר הוועדה השופט טירקל, ארכיון | צילום: חדשות 2

עוד ממליצה הוועדה להגדיל את עצמאותו של הפרקליט הצבאי הראשי, לקבוע מסגרת זמן מרבית לחקירות, לתעד את כל חקירות השב"כ לפי כללים שיקבע היועץ המשפטי לממשלה ולהקים יחידה במחלקת הייעוץ והחקיקה של משרד המשפטים שתתמחה בדיני לחימה.

אם המלצות אלו היו מיושמות לפני המשט הטורקי, טוענת הוועדה, הבעיות שהתעוררו במהלך החקירה שלה היו פוחתות או נעלמות, וזו דוגמה לאירוע שהמתווה אותו הציגה ועדת טירקל עשוי היה לייעל ולשפר.

צפו: הצגת חלקו הראשון של הדוח, ינואר 2011

למרות זאת, הסיקו חברי הוועדה כי החקירה של המשט הטורקי בישראל עולה בקנה אחד עם החובות של המדינה על פי המשפט הבינלאומי, למרות שיש צורך בשינוי במדיניות הקיימת. בנוסף, ממליצה הוועדה לאמץ את נהלי החקירה בתקנות או בחקיקה, לצורך שיפור יעילות החקירות ועל מנת לעמוד באמות המידה המקובלות בעולם המערבי.

מדובר צה"ל נמסר, כי "ועדת טירקל הינה ועדה עצמאית ומקצועית, אשר מונתה על-ידי ממשלת ישראל, וזכתה לשיתוף פעולה מלא מצד מערכות הביטחון והמשפט בישראל, לצד התייחסויות מפורטות מצד ארגוני זכויות אדם ואנשי אקדמיה. הוועדה קבעה כי ככלל, מנגנוני הבדיקה והחקירה של טענות בדבר הפרות של דיני הלחימה בישראל, ובפרט אלו הקיימים בצה"ל, עומדים בחובותיה של ישראל בהתאם לכללי הדין הבין-לאומי".

עוד צוין, כי "צה"ל מברך על קביעות אלו של הוועדה. בנוסף, המליצה הוועדה מספר המלצות לשיפור המנגנון הקיים. המלצות אלו תילמדנה ביסודיות על-ידי צה"ל ובהתאם לכך ייבחן הצורך בביצוע התאמות ושיפורים בתחומים שונים".