תל חי
החדשות
החדשות

עדויות התביעה במשפט קצב נחשפות

היום הותרו לפרסום עדויות התביעה במשפט קצב, והן מחמירות את הרושם הקשה ממילא על התנהגותו של קצב. העיתוי מרתיח את פרקליטיו – בעוד כמה ימים ידון העליון בבקשת קצב לעכב את כניסתו לכלא