אין ארוחות חינם. יגאל עמיר (וידאו WMV: חדשות)
יגאל עמיר שובת רעב (חדשות 2) | וידאו WMV: חדשות

רוצחו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין ז"ל, האסיר יגאל עמיר, פתח הבוקר בשביתת רעב בכלא רמון בו הוא מרצה את עונשו. עמיר מוחה על תנאי המחייה שלו בכלא רמון.

החל מהבוקר מסרב עמיר לקבל את הארוחות לתאו שבכלא. מדוברות שירות בתי הסוהר נמסר, כי אין זו הפעם הראשונה שעמיר משתמש בכלי הזה וכי זכורים לפחות ארבעה מקרים בעבר בהם הוא סירב לאכול.

עמיר הועבר לפני כחודש מכלא רימונים שבשרון לכלא רמון הסמוך לנפחא בנגב, בעקבות ראיונות שהעניק לתקשורת ללא אישור. כלא רמון הוא מבנה חדיש יותר ונחשב לכלא טוב יותר מבחינת תנאי המחייה של האסירים בו. הראיונות הובילו את הגורמים האחראים בשירות בתי הסוהר להעמיד את עמיר לדין משמעתי. בין העונשים שהוטלו עליו נשללה ממנו הזכות שימוש בטלפון ציבורי, וכמו כן נשללו ממנו ביקורים משפחתיים וכן נמנע ממנו להתייחד עם אשתו, לריסה טרימבובלר, למשך שלושה חודשים. בנוסף, הוצאו חפצים אישיים מתאו, שבעבר התירו לו להכניס.

כזכור, את הראיונות העניק עמיר באמצעות שיחה מהטלפון הציבורי בכלא לבית אשתו, שבו שהתה הכתבת ובכך הפר את הנחיות שירות בתי הסוהר. עקב כך התקבלה ההחלטה למנוע ממנו לקיים שיחות טלפון. כלי התקשורת נמנעו בסופו של דבר לשדר את הראיונות שהיו אמורים להיות משודרים סמוך ליום הזכרון להרצחו של ראש הממשלה, יצחק רבין ז"ל.