במהלך שנת 2010 התפרסמו באמצעי התקשורת ידיעות לפיהן יוחסו לחיים פרלמן עבירות חמורות, וזאת על בסיס דיווחים שהתקבלו אצלם מרשויות החקירה. יובהר שעד היום ועל אף הזמן הרב שחלף, לא הוגש כתב אישום כנגד פרלמן. אם ניתן היה להבין מהפרסומים כי אשמתו של חיים פרלמן הוכחה, יש להצר על כך.