"נעביר את תפעול מעונות היום למשרד החינוך" (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90, חדשות)
מנדלבליט ונתניהו, ארכיון | צילום: יונתן זינדל, פלאש 90, חדשות

"התביעה איננה רודפת איש, אלא רק את הצדק": היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט התייחס הבוקר (שני) לניסיון לשנות את חוק החסינות למען נתניהו - ותקף את היוזמה "חסרת הבסיס" לדבריו. מנדלבליט הביע התנגדות עזה לחקיקה נגד בית המשפט העליון - ושב והבהיר כי הוא רואה חשיבות רבה לשימוע בתיקי נתניהו. גם שי ניצן התייחס לתיקי נתניהו ואמר כי הטענה כאילו מערכת אכיפת החוק מנסה להפיל את ראש הממשלה משיקולים זרים היא שקר: "טענת כזב".

לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו 

לאחר שציין מספר פסיקות שבהן בית המשפט ביטל פעולות שלטוניות שפגעו באזרחים, אמר בכנס לשכת עורכי הדין באילת: "המקרים הללו מדגימים היטב את חשיבותה של עילת הסבירות. לאחרונה פורסם כי קיימת כוונה להגביל עילה זו, או אפילו לבטלה. עילת הסבירות היא כלי עבודה משפטי המאפשר לתקן ליקויים בתהליך קבלת ההחלטות של השלטון מול האזרח. משמעות ביטולה היא פגיעה ישירה באזרחי המדינה, שייוותרו חשופים לאפשרות שיהיו החלטות שרירותיות של השלטון. לא תהיה לאזרח כל הגנה מפני פעולה של הרשות, שאולי נעשתה בסמכות, אך מתעלמת בצורה קיצונית מזכויותיו, ובכך פוגעת בו שלא כדין. עילת הסבירות מבטיחה כי זכויות הפרט יישמרו, וכי רשויות השלטון יפעלו לפי כללים של מנהל תקין וטוהר מידות".

"אסור לשפוך את התינוק עם המים"

עוד הצהיר מנדלבליט: "ביטולה של עילת הסבירות איננו בגדר 'החזרת הגלגל לאחור', אלא בגדר המצאת הגלגל מחדש – הפעם ללא ערובה משמעותית לזכויותיהם של אזרחי המדינה ולשמירה על שלטון החוק. ככל שאכן קיימת יוזמה שכזו, מן הראוי להתייצב כנגדה". עוד הבהיר מנדלבליט: "אינני נמנה עם אלו הסוברים כי מערכות החוק והמשפט צריכות להיות חסינות מפני כל שינוי. מותר לבדוק. מותר לבחון. מותר לבקר. אך 'אסור לשפוך את התינוק עם המים'. בחינה כזו חייבת להיעשות בשיתוף ובצורה מכבדת, תוך שמירה על עקרונות היסוד של שיטתנו כמדינה יהודית ודמוקרטית, האמונה על הגנת אזרחיה ותושביה".

משרד המשפטים, ארכיון (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90, חדשות)
"התביעה אינה רודפת איש" | צילום: יונתן זינדל/פלאש 90, חדשות

עוד התייחס מנדלבליט לנושא פסקת ההתגברות ואמר: "לשיטתי, תהליכי שינוי – הנעשים באופן ענייני, תוך שיח ציבורי ופרלמנטרי מעמיק ודיאלוג מכבד עם מערכות החוק והמשפט – יכולים להביא לשיפור עבודתן של מערכות אלו ולחיזוק אמון הציבור בהן. ככל שהממשלה החדשה שתוקם תבקש לעשות כן, בהחלט ניתן להמשיך בתהליך זה, תוך ליבון מעמיק ומושכל של האיזונים הדרושים במסגרת גיבושה של חקיקה מקיפה וכוללת בנושא כה מורכב ורגיש. העיקר הוא בכך שהשינויים העומדים על הפרק ייבחנו בתום לב".

היועמ"ש נגד תיקון חוק החסינות למען רה"מ: "חסר בסיס"

מנדלבליט הגן בתקיפות על התביעה בישראל: "היא רודפת רק את האמת ואת הצדק ופועלת מתוקף סמכויותיה על פי חוק. בכל הנוגע לתיקי החקירה של ראש הממשלה, כל ההחלטות התקבלו בצורה מקצועית ועניינית, ללא כל הטיה, לא לכאן ולא לכאן. הדרך בה הלכנו עד כה, בה אני הולך כיום ובה לעולם אלך, היא אחת ויחידה – דרך הישר. שום לחץ לא השפיע עלינו, וגם לא ישפיע עלינו בהמשך. איננו משרתים אף אחד, חוץ מהאינטרס הציבורי ומשלטון החוק. לאורך כל הדרך, עמדנו מול לחצים משני צידי המתרס, ולא נכנענו להם. לעולם לא ניכנע לשום לחץ שהוא". על תיקי נתניהו אמר: "חקירות אלו נערכו באופן נחוש ויסודי, תוך חתירה לברור האמת. הא ותו לא. תמיד בחנתי אך את הראיות, ולא את זהות החשוד".

לדבריו, "היו ניסיונות להפעיל עלינו לחצים לשנות מסדר העבודה שקבענו. חלק הפצירו להזדרז בקבלת ההחלטה, וחלק הפצירו לעכב את קבלת ההחלטה. כל אחד משיקוליו ומניעיו. גם לאלה וגם לאלה השבתי אותה התשובה – אני פועל על פי שיקולים מקצועיים בלבד. הדבר היחיד שמנחה אותי בדרכי הוא קבלת החלטה מיטבית המבוססת אך על חומר הראיות והדין החל עליהן". לאחר שציין כי שקל להעמיד את ראש הממשלה לדין, נימק את דחיית מועד השימוע והסביר: "כל ההחלטות הללו התקבלו באופן ענייני. ככל שבאי-כוחו של ראש הממשלה יתייצבו לשימוע במועד שנקבע, טענותיהם יישמעו בלב פתוח ובנפש חפצה ויישקלו לעומקן כנהוג. אני מאמין גדול בחשיבותו של תהליך השימוע, ואינני אומר זאת מן השפה ולחוץ".

על היוזמה לתקן את חוק החסינות אמר: "הטענה כי תיקון לחוק החסינות נדרש כדי להגן כביכול על ראש הממשלה מפני החלטות לא ענייניות לגביו היא חסרת כל ביסוס. קשה שלא להתרשם שזו איננה המטרה האמיתית העומדת בבסיס הכוונה לקדם את התיקון לחוק החסינות, או כל דבר חקיקה אחר שנועד לשנות מהמצב המשפטי הקיים בהקשר זה.  גם הטענה כי תיקון זה נדרש כדי להגן על חברי כנסת שמבקשים לקדם חקיקה שקשורה למערכות החוק והמשפט, היא מופרכת לחלוטין. אין כל קשר בין הדברים".

המתקפה של שי ניצן: "הגיעה העת להשיב"

גם פרקליט המדינה שי ניצן נאם בכנס לשכת עורכי הדין באילת ותקף בחריפות את "טענות השווא והכזב המועלות נגד מערכות אכיפת החוק וראשיהן, המייחסות להם שיקולים זרים". ניצן הבהיר כי היו תיקים שנסגרו בעקבות שימוע והסביר כי הזמן שניתן לשימוע לנתניהו עומד בהנחיות שנועדו למנוע "שיהוי-יתר בהעמדה לדין ופגיעה עקב כך באינטרס הציבורי של כולנו". לדבריו, "ברור כי איש לא מפלה לרעה או לטובה את ראש הממשלה דהיום".

ניצן הגיב לביקורת משני הצדדים - אלו שרצו בדחיית השימוע ואלו שרצו בהקדמתו - והשיב: "אנו, העוסקים במלאכה, מודעים לחלוטין לצורך בקבלת ההחלטה בהקדם ומאידך לצורך לתת זמן ראוי להתכונן לשימוע. כמובן שאין בכוונתנו לקפח את ראש הממשלה ולהקצות לבאי כוחו זמן קצר מדי להכנה. מנגד, אין גם כל מקום לדרוש ולצפות כי נתמהמה ונקצה פרקי זמן ארוכים יתר על המידה, כאשר אין סיבה אמיתית לכך. על יסוד היקף החומר בעניין דנן, פרק זמן של שישה חודשים הוא פרק זמן סביר לחלוטין להתכונן לשימוע".  לדברי פרקליט המדינה, "גם החלטה זו, כמו רבות נוספות, הפכה בידי גורמים שונים כלי לניגוח רשויות אכיפת החוק תוך העלאת טענות חסרות שחר. טענות אלה הן טענות סרק, שלעיתים לצערי נדמה כי הן מועלות כמעט באופן אוטומטי, תוך ייחוס שיקולים זרים לרשויות התביעה. מדובר בחלק ממגמה נמשכת".

פרקליט המדינה הזהיר ואמר: "בשנה האחרונה, ואף לפניה, אנו עדים להתגברות ההתקפות כנגד מערכת אכיפת החוק. כבר לקראת העברת תיקי החקירה מהמשטרה לפרקליטות ומיד לאחר מכן, חזינו בהתקפות נגד צוותי החקירה והשתלחויות אישיות נגד מפכ"ל משטרת ישראל הקודם. הטענה היתה כאילו בכירי משטרת ישראל גיבשו את המלצתם בתיקים אלה משיקולים זרים". ניצן ציין כי המתקפות עברו בהמשך מהמשטרה לפרקליטות וגם ליועץ המשפטי לממשלה: "לפי הטענה, כולם פועלים משיקולים זרים. לכולם יש מטרה זהה: לפי הנטען, מטרתנו - מטרת עשרות חוקרים ופרקליטים, ללא יוצא מן הכלל, היא אחת: הפלת ראש הממשלה המכהן מנימוקים פוליטיים בלבד! טענה מופרכת רודפת טענה מופרכת - והשקר - כטיבו של שקר שחוזרים עליו שוב ושוב - מחלחל אט אט לליבם של רבים".

עוד תקף בחריפות את השיח הפוליטי סביב התנהלות מערכת אכיפת החוק ואמר: "כאשר נדמה כי אמירה כזו או אחרת קובעת רף חדש שלא נחזה במקומותינו, לא עוברים ימים ספורים ורף שלילי חדש, גבוה מקודמו, מתרגש עלינו. טענות שונות ומשונות מוטחות בנו. על פי רוב אנו מחרישים, אך דומני כי הגיעה העת להשיב דבר, ולו במקצת. הטענה הנשמעת כאילו מערכת אכיפת החוק של מדינת ישראל רודפת ומנסה 'להפיל' ראש ממשלה בישראל - משיקולים זרים - היא טענת כזב. הטענה הנשמעת, כאילו מערכת אכיפת החוק מסמנת מראש מטרות מטעמים פוליטיים ופועלת לנטרל אותן - היא טענת כזב. הטענה הנשמעת כאילו על הפוליטיקאים להתגונן באמצעות חקיקה שונה ומשונה, מפני מערכת אכיפת החוק, ש'תופרת תיקים' כביכול, היא טענת כזב. ואף על פי כן, לצערי, נדמה כי השקרים האלה לא נעלמים, אלא הולכים ומתפשטים".

ניצן כינה את התקופה הנוכחית "ימים קשים וסוערים" וקרא ללשכת עורכי הדין לחשוף את האמת. אני בטוח בדבר אחד: סוף האמת לנצח. סוף הצדק לנצח. שום השמצה ושום שקר לא יסיטו אותנו ממלאכתנו. אני וכל עמיתי למלאכה מבטיחים לכם כי אנו נמשיך במלאכתנו, בביצוע חובתנו, עד תום. ללא שום מורא. חובתנו אחת: דין אחד יהיה לכל. שלטון חוק אחד לכל, ממנהיגי הארץ וראשיה ועד לאחרון האזרחים. לא תהיה אפליה בין גדול לקטן, בין עשיר לדל, בין חזק לחלש. בכוונתנו להמשיך ללא רתיעה למלא את תפקידנו, לסיים את מלאכתנו ולהציג בפני הציבור את עמדתנו המקצועית הסופית שתגובש אך ורק על פי הדין". עוד אמר ניצן: "איני יודע אילו חוקים יחוקקו כאן בעתיד. אך אני יודע כי שום חוק לא יוכל למנוע מהצדק והאמת לנצח".