מתחם עזריאלי
החדשות
החדשות

כמה ציפורים מוחבאות במכנס אחד?

צעיר וצעירה פלסטיניים, תושבי רמאללה, נעצרו במעבר אלנבי, לאחר שניסו להבריח מספר גדול של ציפורי שיר אל תוך ישראל מירדן. לאחר שנתבקשו על ידי עובדי המעבר לחשוף את הפריטים שהחביאו, הופתעו העובדים לגלות כי כל אחד מהצעירים הצמיד לרגליו לא פחות מ-19 ציפורים - אותן אולצו לשחרר לחופשי