התפתחות בפרשת "נוה-אורנשטיין": לאחר שראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה הורה בשבוע שעבר על פתיחת בדיקה בעניין היחסים בין ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נוה, לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב לשעבר איתן אורנשטיין, נוה הצהיר כי יעביר לחוקרים בעצמו את כל הקלטות השיחות אשר ברשותו.

במכתב ששלח אמש (שלישי) נוה לראש אגף החקירות, הוא הבהיר כי הוא מוכן למסור לרשות חוקרי המשטרה את כל השיחות הטלפוניות בינו לבין אורנשטיין, שלטענתו מריבתן ממילא פורסמו בתקשורת. "לאחר ששקלתי בעניין, כדי לסייע לחקירה, על מנת לנקות את שמי שהוכפש לשווא, אני מודיע שאני מוכן להעמיד לרשות החוקרים את כל שיחות הטלפון עם השופט אורנשטיין", הסביר.

לצד הרצון לנקות את שמו, נוה מעוניין למנוע את חשיפת שיחותיו עם גורמים אחרים שאינם קשורים לפרשה, שפרסומן יהווה לדבריו "הפרה נוספת" של פרטיותו ושל צו איסור הפרסום שניתן על כל התכנים מהטלפון הנייד שלו. "אין לראות בהסכמתי זו משום ויתור על טענותיי וזכויותיי באשר לעצם ההחזקה, השימוש והפרסום של תכני המכשירים הסלולריים שלי, שהושגו תוך פגיעה קשה בפרטיותי", כתב נוה. הוא הדגיש כי: "אני בטוח שלאחר שתבחנו את העניין תגיעו למסקנה שלא נפל פגם במעשיי".

אורנשטיין לנוה: "תשמור עליי"

השיחות בין נוה לאורנשטיין נערכו בין החודשים מרץ לאוגוסט 2016, אז קמה ועדת האיתור למינוי נשיא בית המשפט המחוזי. לפי הדיווח, מאותן הקלטות עלה כי נוה יקדם את מינויו של אורנשטיין לתפקיד נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, בתמורה לכך שזה יסייע לו בסוגיות שונות שהעלה. באחת השיחות אמר אורנשטיין לנוה: "תשמור עליי". בשיחה אחרת, כשנוה הודיע לאורנשטיין שהוא עומד לבקרו בלשכתו, ביקש השופט ממנו להגיע "בהיחבא".