תלמיד תיכון מתל אביב נחקר לאחרונה במשטרה בחשד לאונס תלמידה - וחזר ללמוד יחד עם הנפגעת לכאורה באותה השכבה. לאחר שהוגשה התלונה, הנער נחקר באזהרה ושהה במעצר בית במשך שבועיים, אך שבוע לאחר תום המעצר הוחלט להשיבו ללימודים. את הסיפור פרסם לראשונה דניאל דולב מ"שומרים".

במכתב שנשלח על-ידי מנהלת התיכון להורי התלמידים נכתב: "בזמן האחרון צוות בית הספר מודע למקרה רגיש ומורכב שמעורבים בו תלמידים ותלמידות מבית הספר. האירוע התרחש מחוץ לבית הספר ולא בשעות הלימודים. יש פרטים חסויים ופרטים שנמצאים בבדיקת המשטרה ואנחנו סומכים עליהם".

על פי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך בנושא "התמודדות מערכת החינוך עם פגיעה מינית של תלמידים בתלמידים", יש לבחון את שאלת המשך לימודיו של התלמיד הפוגע במסגרת החינוכית ולשקול אם אפשר להשאיר את התלמיד הפוגע באותה כיתה ובאותו מוסד עם התלמיד הנפגע, כדי למנוע תחושת איום ולהבטיח הפרדה בין הנפגע לפוגע במסגרת הבית-ספרית.

מבית הספר שבו אירע המקרה נמסר בתגובה: "בית-הספר פעל לבצע הפרדה מוחלטת בין התלמיד החשוד לבין התלמידה, כך שלא ילמדו באותה כיתת לימוד ובאותם שיעורים".