"הצגת את הארגון באופן שלילי": כך נכתב בשימוע שנערך לפני כשבועיים לקצין שב"ס ראני באשה, בעקבות שיחה שקיים עם כתב N12 ובה התייחס לטענות נגדו על מעורבותו בפרשת הסרסור בסוהרות בכלא גלבוע. בכתב השימוע נטען כי בדברים שאמר באותה שיחה, הוא פגע משמעותית בתדמית השב"ס ואף הציג אותו "כארגון שלא תומך בנפגעות עבירה".

עוד נכתב: "מכלול מעשיך והתנהגותך מעידים כי לכאורה אינך מתאים עוד לשרת בשב"ס. במצב הדברים המתואר המשך שירותך בשב"ס עלול לפגוע בשמו הטוב, בביטחון הארגון, בתדמיתו ובעבודת הארגון - ואף עשוי להיות בחזקת סכנה לארגון".

באשה היה קצין המודיעין בכלא גלבוע בזמן הפרשה, ונחשד בעבר שסרסר בסוהרות לבקשת אסירים ביטחוניים במקום. התיק נגדו נסגר והוא חזר לשירות, אך הפרשה צפה מחדש בעקבות העדויות בוועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת בריחת האסירים מכלא גלבוע.

בשיחה שערך עמו כתב N12, תקף באשה את מפקד בית הסוהר פרדי בן שטרית, שעדותו בוועדה העלתה את הפרשה פעם נוספת על סדר היום. "הוא חושב שהוא עושה משהו חכם, אבל הוא יורה בתוך הנגמ"ש", אמר באשה באותה שיחה. "כנראה היועצים שלו אמרו לו להסיט את הנושא לכיוון הפרשה הזו".

בהמשך הכחיש באשה את הטענות נגדו על כך ששידל סוהרת להיענות לצרכים המיניים של האסירים: "זה לא נכון, היו כאלה שהיו סוכנות. יש דברים מודיעיניים שאני לא יכול לדבר עליהם. הכול מצוץ מהאצבע".

כעת מתברר שהשיחה הזו עלתה לבאשה ביוקר, שכן שירות בתי הסוהר החליט לקיים נגדו שימוע משום שניהל את השיחה ללא אישור. בסעיפי האישום נגדו נאמר כי "מסר דבר הנוגע לשירות, לאדם בלתי מוסמך, ללא קבלת רשות, בדרך שיש בה כדי לפגוע באינטרס ציבורי חשוב או בדרכי פעולה של השירות". עוד נכתב נגד באשה: "הצגת את הארגון באופן שלילי, התנהגת באופן שאינו הולם סוהר וקצין ופגעת פגיעה משמעותית בתדמית השירות". כמו כן, באשם מואשם בכך שהתראיין לכלי תקשורת, בעת מילוי תפקידו, בלי שקיבל אישור על כך.

בנימוקים שהוצגו, נאמר שבמעשיו באשה הציג את השב"ס כארגון "שאינו תומך בנפגעות עבירה", ושקציניו "אינם מקיימים את הנחיותיו". על ההתבטאויות נגד מפקד כלא גלבוע נאמר שהן "פגעו בתדמית הארגון". נגד באשה גם עומד הליך הדחה שעליו הורתה נציבת שב"ס קטי פרי, בעקבות החלטת פרקליט המדינה עמית איסמן לחקור את הפרשה מחדש.