"למה לא אמרת לי שהוא לא עשה כלום? שהוא סירב לך להוריד את זה?": ביום עדותו השלישי, עד המדינה בתיקי נתניהו ניר חפץ, המשיך לתאר את ההיענות החריגה והמוחלטת של אתר "וואלה!" לדרישותיו של נתניהו. חפץ הדגיש שערב הבחירות האתר היה חשוב ביותר, סיפר עד כמה מודאג היה נתניהו לקראת הבחירות ב-2015, איך הקליט שלושה טייקים של סרטון "הערבים נעים לקלפיות" שהעיר את השטח וייתכן שהביא לניצחון בבחירות. 

הסרטון הזה עלה באתר וואלה לכותרת הראשית במשך שעות. חפץ תיאר איך ישב נתניהו עם לוח מחיק וכתב כותרות שפורסמו. איך ניהל בעצמו את הקמפיין, איך אתר וואלה היה כנוע לכל דרישה. "אני ליד נתניהו, אלה מסרים שנתניהו מנסח, הוא מכתיב לי ואני מקליד", אמר חפץ, "יכול להיות שאני נותן כותרת אבל שום דבר לא יוצא בלי שהוא ראה ואישר. אני די בטוח שהעברתי את זה לכולם, הייחוד של וואלה היה שזה הועבר לאלוביץ'. וואלה בימים האלה היה פשוט מגויס לניצחון של נתניהו בבחירות. אני לא רוצה להגיד וואלה, אבל אלוביץ' וישועה". 

חפץ הקליט את כולם. את חבריו לעבודה, את חבריו האישיים, את מעסיקיו, את בני משפחותיהם. חשוב היה לו היום להבהיר כי את נתניהו לא הקליט מעולם במודע. לפעמים האפליקציה הקליטה, לפעמים נתניהו עלה בשיחה עם בני משפחתו, הצטדק חפץ. עולה היה מדבריו שקשה היה לו לחפץ לנהל את מפעל ההקלטות.

באולם הושמעה שיחה בין חפץ לנתניהו ובנו יאיר, אפרופו גל של רכילויות בנושא רגיש הקשור ביאיר נתניהו. יאיר דרש שוואלה יפרסמו הבהרה בעניין חודש וחצי אחרי פרסום אייטם שנוסח באופן מעורפל ונתניהו הבן חשש שיקשרו אליו.

יאיר נתניהו: "ניר, תגיד, אני רוצה לשאול אותך מה קורה עם וואלה?"

ניר חפץ: "וואלה, הוא מתעקש שמה שזה רק יעשה, שזה רק..."

יאיר נתניהו: "איזה חוצפה! אתה יודע מה? תגיד לו, אז אני לוקח פה... שזה רק יעשה ויפגע בנו, אז אני מוכן לקחת את הסיכון שזה יפגע בנו"

ניר חפץ: "או-קיי"

יאיר נתניהו: "כל המדינה מדברת על זה ולוקחים את הסיפור הזה בוואלה בתור הוכחה. הם לא יגידו לי מה טוב בשבילי. שלא יבלבל את המוח. שיגיד אני רוצה לדפוק אתכם, אין בעיה, ואז אנחנו נכנסים למלחמה עם וואלה, ושאול אלוביץ' יודע, או-קיי, פתחת איתנו חזית ואתה, נוני מוזס מבחינתנו סבבה... זה מה שרוצה, סבבה זה מה שיהיה". 

יאיר נתניהו: "תדבר ישירות עם שאול"

ניר חפץ: "בסדר, אני אדבר עם שאול"

יאיר נתניהו: "לא עם המנכ"ל הזה. תגיד, המנכ"ל שלך לא מוכן, הוא עושה לי בעיות, אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, אתם עשיתם בלי... בעקיפין בלי..."

ניר חפץ: "אתה רוצה שאני אשלח לך את הנייד של שאול ותסמס לו?"

יאיר נתניהו: "אני לא יודע אם אני יכול לדבר איתו ישירות"

ניר חפץ: "לא, עדיף בעצם שלא. עזוב אל תדבר איתו, לא טוב, לא טוב"

יאיר נתניהו: "תשמע, אם לא תהיה ברירה, אני אדבר איתו ישירות. אתה יודע מה? אני אשאל את אמא שלי, היא לפניי פה, חכה שנייה, אני אשאל אותה..."

בית המשפט העיר, ובצדק, כי התערבותו של נתניהו בעניין אישי הקשור לבנו לגיטימית וסבירה. בפרקליטות לא מתווכחים אבל טוענים כי הטון של נתניהו מסגיר את העובדה כי הוא סבור שאלוביץ' חייב לו ופוחד ממנו, בשונה מכלי תקשורת אחרים. "שאול מתווכח?", שואל נתניהו. ואז חפץ, ובזמן אמת, מבהיר מה ההבדל בין "דה מרקר" לשאול. שאול, אפשר להבין, עבד אצלם.

בנימין נתניהו: "יאיר... אהה ניר".

ניר חפץ: "כן, כן".

בנימין נתניהו: "צריך לטפל פה בשני דברים: אחד זה אלוביץ'. למה לא אמרת לי שהוא לא עשה כלום? שהוא סירב לך להוריד את זה?"

ניר חפץ: "אהה מתווכחים מה שקרוי, כן הוא..."

בנימין נתניהו: "מי זה?! הוא מתווכח?!"

ניר חפץ: "תקשיב..."

בנימין נתניהו: "איך אתה לא חוזר אליי?!"

ניר חפץ: "תקשיב, גם דיברתי איתו וגם דיברתי עם המנכ"ל שלו"

יאיר נתניהו: "לא, הוא אמר את זה לי אני ידעתי, אני שכחתי להגיד לך".

בנימין נתניהו: "איך אתה לא אומר לי דבר כזה אני... צריך להגיד לו שיגיד שזה לא אנחנו. שיגיד שזה מישהו אחר לא אנחנו".

ניר חפץ: "אוקיי".

יאיר נתניהו: "צריך לעשות הבהרה".

ניר חפץ: "ברור".

בנימין נתניהו: "איך אתה משאיר דבר כזה!? אלוהים אדירים אתה יודע, אני הייתי בטוח שהורדת את זה. אתה יודע מה? זה לא מספיק להוריד. הוא עכשיו צריך להגיד זה לא..."

יאיר נתניהו: "את הכתבה עצמה בוואלה אי אפשר להוריד זה לא קשור אלינו".

ניר חפץ: "לא אין מה להוריד את זה, זה כבר חודש וחצי שוכב"

בנימין נתניהו: "הוא צריך להבהיר שזה לא אנחנו זה הכל".

ניר חפץ: "היה דין ודברים ארוך עד שהם (דה מארקר) הסכימו להוריד את זה ומבחינתם הלכו צעד אחד לקראתי אז בסדר".

יאיר נתניהו: "מה?!"

ניר חפץ: "כן, כן"

יאיר נתניהו: (צוחק בקול)

ניר חפץ: "אתה יכול לתבוע אותם עד מחר אתה עוד חמש שנים תתברר איתם בבית משפט. הם לא חייבים. עכשיו דה מרקר..."

יאיר נתניהו: "איך אתה יודע?"

ניר חפץ: "דה מרקר זה לא שאול הם לא מפחדים ממך, הם לא מפחדים ממך"

יאיר נתניהו: "מה זאת אומרת? יש גבול אי אפשר לחשוף ככה".

ניר חפץ: "יאיר הם לא סופרים אף אחד. לא ראש ממשלה ולא בן של ראש ממשלה. זה דה מרקר נו מה לעשות"