בדיון שהתקיים בשבוע שעבר בתיק 4,000 טענה עו"ד מיכל רוזן-עוזר, פרקליטתו של איש העסקים המואשם במתן שוחד שאול אלוביץ', כי הפרקליטות העלימה במכוון חלק מחומרי החקירה. לדבריה, בין חומרים אלה נמצאים חלקי תמליל של שיחה שבה מאיצה חוקרת המשטרה באור אלוביץ׳, בנו של שאול, ללחוץ על אביו להחליף את עורך דינו. הפרקליטות השיבה היום (ראשון) לטענות, דחתה את ההאשמות על הסף ואף הבהירה - בנו של אלוביץ' העלה מיוזמתו את החשש בנוגע לייצוגו המשפטי של אביו. 

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות 

בתשובה שנמסרה מהפרקליטות נכתב: "אין כל בסיס לטענות בדבר הסתרת חומרי חקירה או פעולה מכוונת שנועדה למנוע עיון בחומרים. נהפוך הוא – מטענותיהם עולה דווקא שכל חומרי החקירה נמסרו לעיונם, שהרי רק כך יכלו באי כוחם לאתר פערים בין התיעוד והתמלול". עוד הבהירו כי תמליל השיחה ותיעודה הקולי נמסרו לעיון הנאשמים עוד בחודש מרץ.

בפרקליטות אף הדגישו כי היא עצמה סייעה לצוות ההגנה בבדיקת העניין: "במהלך השבוע שקדם לדיון, סייעו נציגי המאשימה לבאי כוחם של הנאשמים לאתר את התמליל, והם אף אלה שהפנו אותם לתיעוד הקולי הקיים בחומר שבידיהם, על מנת שיוכלו לוודא שקובץ התמלול אכן מתייחס לאותה שיחה בין הנחקר לחוקרת. ברור שהתנהלות זאת אינה עולה בקנה אחד עם טענות הנאשם לניסיון הסתרה". בהמשך לכך ציינו כי "הטענות לגבי הסתרה מכוונת של חומרי חקירה מפתיעות מאוד, בלשון המעטה".

על אלוביץ' נאסר לשוחח עם בנו. אור אלוביץ
"העלה בעצמו את החשש בנוגע לייצוג". אור אלוביץ' | צילום: איל יצהר, גלובס

במכתב שנמסר לפרקליטתו של אלוביץ' צוין כי "כאשר נערך תיעוד קולי או חזותי של פעולת חקירה, תיעוד זה הוא ראיית המקור בעלת המשקל, והוא בגדר 'חומר חקירה'. תמלול של תיעוד זה, אינו אלא עיבוד של ראיית מקור זאת, וככזה משקלו לעולם פחות מן התיעוד עצמו, ובכל מקום שבו קיימת סתירה בין האמור בתיעוד לבין התמלול, או כאשר התמלול חסר, המקור שעליו יש להתבסס הוא התיעוד עצמו".

על כך הוסיפו: "עוד חשוב לציין כי פעמים רבות, ולא רק בתיק זה, קיימים פערים בין התיעוד הקולי לבין התמלילים וזאת בשל הקושי בשמיעת הדברים או בהבנת השיח בין החוקר לנחקר. פערים אלו באים לידי ביטוי בתמליל באמצעות המילים 'לא ברור' או שלוש נקודות וכיוצא בזה. סימונים אלה מסמנים לקורא כי ייתכן שקיים מקטע שלא תומלל".

"אכן, התמלול חסר במספר מקומות לעומת התיעוד הקולי של השיחה. אלה אינם נובעים מניסיון הסתרה - אלא מהשמטות של המתמלל אשר כפי הנראה לא הבין מילים ומשפטים ששמע בהקלטה"

לבסוף כתבו בפרקליטות: "אכן, עיון בתמלול שהועבר לעיונם של הנאשמים מעלה שהוא חסר במספר מקומות לעומת התיעוד הקולי של השיחה, ולא רק במקומות אליהם הפנתה באת כוחה של הנאשמת. אלא שכאמור, חוסרים אלה אינם נובעים מניסיון הסתרה של האמור בהקלטה - טענה שממילא אינה ברורה לאור העובדה שההקלטה נמסרה לנאשמים - אלא מהשמטות של המתמלל אשר כפי הנראה לא הבין מילים ומשפטים ששמע בהקלטה... אין כל שחר לטענה שהתמליל נערך כפי שנערך על ידי הרשויות החוקרות במטרה להסתיר דבר כלשהו בתיעוד".

באשר לטענה עצמה על הניסיון ללחוץ על אור אלוביץ' להחליף ייצוג משפטי כתבו: "מתיעוד השיחה בין אור אלוביץ' לחוקרת עולה כי הוא שיזם והעלה בפני החוקרת את החשש הנוגע לייצוגו של אביו על ידי עורך דין חן וכי בדברי החוקרת לא הייתה כל הנחיה לאור אלוביץ' בנוגע למערכת היחסים שבין הנאשם (שאול אלוביץ') ועורך דינו. בהקשר זה ולמען הסר ספק יצוין כי בניגוד לנטען על ידי באת כוחות של נאשם 3 (איריס אלוביץ'), מסקנותיו של היועץ המשפטי לממשלה במענה לפניה ציבורית שקיבל לא התבססה אך ורק על התמליל המצוי בחומר החקירה".

עורכי הדין של אלוביץ': "תשובת הפרקליטות - מיתממת" 

בתגובה לתשובת הפרקליטות, כתבו פרקליטיהם של הזוג אלוביץ' במכתב: "מתברר שאין חולק על כך שלא נמסרה להגנה מלוא התמונה שהייתה ידועה לפרקליטות לאחר שקיימה בדיקה בעניין כבר בחודש ספטמבר 2019 ולפני שחומר החקירה הועבר להגנה. גם אם נניח שהדבר נעשה בטעות ומבלי משים, קשה לקבל שתמונה מלאה כזו גם לא גולתה להגנה כאשר פנתה במפורש ביחס לתמליל ולקלטת".

בנוגע לטענה כי אור אלוביץ' העלה מיוזמתו את סוגיית הייעוץ המשפט של אביו, מסרו הפרקליטים: "מההקלטה, להבדיל מהתמליל החסר שנמסר להגנה, עולה שהיוזמה לעריכת מפגש בין אור אלוביץ' לבין אביו, כדי שיתערב במרחב הייצוג של האב הייתה של המשטרה. תגובתה של המאשימה היא מיתממת בלשון המעטה". על כך הוסיפו: "אירוע זה הוא הוכחה לכך שההגנה אינה יכולה להסתמך על התמלילים שנמסרו לה בחומר החקירה, על התיעוד שנעשה על ידי החוקרים לתיאור פעולות החקירה, ועל רשימת חומר החקירה שאינה משקפת את תוכן המסמכים".