sportFive1023306
צילום: ספורט 5

בית המשפט המחוזי בלוד דן שוב בבקשה להסרת צו איסור הפרסום בנוגע לשמות שני הכדורגלנים המעורבים בפרשת הקטינות. החקירה, מבחינת המשטרה, נמצאת לקראת סיום, ומי שידון בבקשת צו איסור הפרסום עשוי לתת אינדיקציה האם התיק מבחינת הראיות חזק מספיק בשביל כתב אישום, או שהוא הולך לכיוון של סגירה. בכל מקרה ההכרעה בנוגע לכך תהיה בראשון (ה-5.7).

בדיון עצמו החוקרת בתיק שלי היאט הכריזה שהסוף קרוב: "יש לנו פעולות חקירה לביצוע אני מעריכה שהן יסתיימו השבוע. משאירים את ההחלטה לבית משפט, ואין צורך חקירתי לצו איסור הפרסום. ביקשנו את הצו לפני שהתחלנו בחקירה ולאחריה אנחנו לא יכולים לעמוד על הצורך בצו יש שיקולים אחרים".

עוה"ד כרמלי פרש את הסברו בנוגע לסיבה שצו איסור הפרסום צריך להישאר בעינו: "ההשעיה של השחקנים היא דבר זמני ויכול להיות שהיא תהפוך לשחרור השחקנים. מה עם הנזק למשפחות? זה שהם יודעים זה בסדר, אבל מה יודעים על השחקנים ברבים? להיות חשוד בעבירת מין זה אות קלון בעוצמה גבוהה והלחץ הציבורי עלול לגרום לשחרור שלהם. ההחלטה להוציא את השחקנים לחופשה הייתה עוד לפני החקירה. אני לא רוצה לתת לאף אחד רעיונות, אבל זה עלול לפגוע בפרנסה שלהם. הפרסומים הללו מגיעים לכל פינה בעולם".

"בתוך ביתו של אחד החשודים צולמה תמונה ע"י אחת הנערות וזה יגרום נזק גם להן. אם הנערות הוציאו הכחשה ברשתות אחרי שהן פרסמו תמונה מהבית של אחד השחקנים גם השמות שלהן ייחשפו", התריע כרמלי. "הנזק החמור מתגבש גם פסיכולוגית ככל שהימים עוברים ומלווה את האנשים. רואים את הנזק מתגבר אצלהם ואוי לנו אם השמות שלהם יפורסמו ממש כך. אני מבקש מבית המשפט לבדוק האם יש בגירים נוספים ששכבו עם הנערות ולא נחקרו באזהרה. לשיטתנו, הנערות פעלו כך גם בעבר".

עוה"ד המייצג את עיתון הארץ, תמיר גליק ביקש להוריד את צו הפרסום. "זו פרשה שיש בה עניין ציבורי רב", הכריז. "ההחלטה להשאיר את צו איסור הפרסום יוצרת איפה ואיפה. השם של מי שנחשד בסחיטה פורסם. מישהו חשב להוציא צו איסור פרסום? לא. בגלל שהוא לא ידוען". השופט עידו דוריאן השיב: "מדובר על עבירה שכל מה שמפריד בינה לבין עברה זה עניין הידיעה".

כרגע נראה, אחרי שהמשטרה סיימה את כל שלב החקירות, כי החשד לבעילה בהסכמה לא מחזיק בראיות חותכות כנגד אותם שני שחקני מכבי תל אביב. בעניין הגשת האלכוהול לקטינות, מדובר בגרסה אל מול גרסה, וכאן תצטרך הפרקליטות להכריע.