"לא ניתן לשעות לבקשתם ולכמיהתם של הורי המנוח": הורים שאיבדו את בנם בן ה-36 ביקשו להשתמש בזרעו כדי להפרות אישה, שלא הייתה בת זוגו, ולהביא נכד לעולם. לאחר שבקשתם נדחתה, ערערו השניים לבית המשפט המחוזי בתל אביב, וגם הוא פסק לפני כשבועיים כי יש לדחות את הבקשה החריגה. השופט הסביר את החלטתו בכך שלא הוצגה הוכחה מספקת לכך שהמנוח היה מעוניין בהבאת ילדים לעולם אחרי מותו. 

 לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות 

הבן נהרג לפני כשנה וחצי, ומיד לאחר מכן - לבקשת ההורים ובאישור בית המשפט - נשאב זרעו ומנות הזרע הופקדו למשמרת בבית החולים אסף הרופא. כשלושה חודשים לאחר מכן, ביקשו ההורים מבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב להתיר את הפרייתה של אישה מטעמם בזרעו של בנם.

"די שיוכח שהמנוח רצה להביא ילדים לעולם לאחר מותו אותם לא יכיר ולא יגדל", הסביר שופט המחוזי בפסק הדין. ואולם, הוסיף: "המערערים לא עמדו בנטל המוטל עליהם ולא הוכיחו שזה היה רצון המנוח. בכל התצהירים שהוגשו ע"י המערערים, לא הייתה עדות ברורה לכך שהמנוח רצה שייוולד לו ילד מזרעו לאחר פטירתו, שאותו לא יכיר ולא יגדל".

בהמשך דבריו הביע השופט הזדהות עם המצב הרגיש, אך הבהיר כי החוק אינו מאפשר הבאת ילדים לעולם ללא הוכחה שהבן המנוח היה מעוניין בכך. "אכן, מדובר בנטל כבד שקשה לעמוד בו. אולם, זו הדרישה שנקבעה על ידי בית המשפט העליון ואין אנו רשאים לסטות ממנה", כתב. "ככל שהנפטר לא ביטא את רצונו המפורש לעניין נטילת זרע ממנו לאחר מותו והשימוש בו, השימוש בזרע יתאפשר רק לפי בקשת בת זוגו - ולא איש זולתה - ולצורך הפרייתה היא".

"הלכת בית המשפט העליון מחייבת אותנו בבדיקה ראייתית של רצונו המשוער של המנוח", הוסיף השופט. "כך נעשה במקרה זה, והראיות שהוצגו אינן מספקות. לפיכך, אין מנוס מדחיית הערעור למרות ההזדהות העמוקה עם צערם ויגונם הכבד של המערערים".