פרקליטתו של "הנוכל X" עו"ד טלי גוטליב מסרה בתגובה: "בית המשפט לאחר חקירת המתלוננות קיבל את עמדתנו כי יש לזכות את מרשי מעבירות המין ולהרשיעו בעבירות מירמה בהן הודה ועליהן התחרט. ואכן הסדר הטיעון אושר בבית המשפט.

תגובת המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים: "הנדון מעולם לא הועסק, עבד ו/או היה בקשר עם המוסד או פעל מטעם המוסד. חשוב לציין שהמעשים המיוחסים לנשוא הכתבה, לא נעשו בידיעת המוסד או בין כתליו או בעניין כלשהו הקשור עם אנשי המוסד ופעילותו. הסיבות הקשורות להוצאת צו איסור הפרסום אינן נוגעות למעשים הפליליים אותם ביצע הנדון אלא לשיקולים ביטחוניים בלבד עליהם לא ניתן לפרט. כל הטעמים בגינם נדרש צו איסור פרסום, הובאו בפני בית המשפט שאישר בהחלטתו להטיל את הצו".

תגובת הפרקליטות: "כתב האישום המקורי נגד הנאשם הוגש בגין עבירות מין במרמה שביצע כלפי שש מתלוננות. במהלך ניהול התיק, העידו בפני ביהמ"ש שלוש מתלוננות. תוך כדי שמיעת עדויותיהן , ביהמ"ש פנה פניות חוזרות ונשנות לצדדים, ובאופן חריג גם במישרין למתלוננות, והציע לסיים את התיק תוך הסתפקות בהרשעה בעבירות מרמה בלבד. זאת, בין היתר, בשל הקושי בהוכחת עבירת אינוס במרמה ועל מנת לחסוך מהמתלוננות את הנזק שיכול להיגרם להן כתוצאה מעדותן.

"בעקבות הפצרותיו החוזרות ונשנות של ביהמ"ש להגיע להסדר לאור הערותיו בדבר סיכויי הרשעת הנאשם בכתב האישום המקורי, וכן בשים לב לעמדתן של ארבע מתוך שש המתלוננות אשר נתנו הסכמתן להסדר הוחלט להגיע להסדר אשר הוצג בפני ביהמ"ש. כמו כן, נלקחה בחשבון המלצת השופט המגשר בהליך גישור אליו הופנו הצדדים על ידי ביהמ"ש. רף הענישה עליו הוסכם מתיישב עם רף הענישה בפסיקה אף במקרים חמורים מהמקרה שלפנינו, ועל כן מטבע הדברים זהו העונש עליו ניתן היה להסכים במסגרת הסדר".

אורית סוליציאנו, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית: "התחקיר חושף מקרה מזעזע של ניצול נשים צעירות שרצו לפעול למען ביטחונן של נשים אחרות ומצאו עצמן נפגעות באופן קשה ביותר ע"י אדם מסוכן ומניפולטיבי. אנחנו קוראות לראש המוסד לאשר לאלתר את פרסום שמו כדי שנשים יוכלו להתגונן מפניו.מחפיר ש"המוסד" אשר אמון על ביטחון המדינה לא מאפשר פרסום שמו של מפגע סדרתי ובכך מסכן ומפקיר את הציבור ואנחנו שוקלות פנייה לבגץ כדי לפרסם את שמו.

"החלטת בית המשפט להגיע לעסקת טיעון בניגוד לעמדת שתי מתלוננות ולהרשיע את הנאשם בעבירה של "קבלת דבר במרמה", כאשר "הדבר" הוא גופן ונפשן, היא החלטה מקוממת, שלא רואה לנגד עיניה את הנזק הנפשי האיום שעברו ואת המחיר שיש באי ההכרה של בית המשפט במעשים אליהם נחשפו. גזר הדין שקבע שהפוגע ישב רק 6.5 שנים בכלא למרות פגיעה ב-6 נשים שונות אינו משקף את חומרת מעשיו ואת משך השנים בהם פגע. התוצאה העגומה היא שעבריין סדרתי נכנס לכלא אך אינו מוגדר כעבריין מין ואינו מקבל שום שיקום. וכך עוד כמה שנים ישתחרר עברין זה, ללא פיקוח של יחידת צור, כאשר שמו אינו ידוע והוא עלול לפגוע בנשים נוספות".

משדולת הנשים נמסר בתגובה: "ממצאי התחקיר, כפי שהובאו בכתבה, מדאיגים מאוד ונראה כי לא מדובר רק ב"נוכל" אלא בעבריין מין סדרתי שביזה, השפיל והעביר לפחות שש נשים מסכת התעללות נפשית ומינית קשה, עליה הוא משלם מחיר מזערי. פעם נוספת אנחנו רואות עסקאות טיעון פוגעניות כלפי הקורבנות האמיתיים. גם הבחירה להטיל צו איסור פרסום על שמו של העבריין, מעוררת חשש כבד שמה שמעניין את המערכת זה לא שלומן ורווחתן של נשים, אלא שיקולים שקשה להבינם. שדולת הנשים תבחן את הצעדים האפשריים לתמוך בנפגעות ולחשוף את שם העבריין".