"אמרתי לאנשים שאני מרגיש שאלוביץ' גרם לזה שאני לא אשאר שר התקשורת": בלעדי - העדות של גלעד ארדן בתיק 4000 נחשפת. אמש (חמישי) פרסמנו במהדורה המרכזית תמלילים מעדותו של מי שהיה שר התקשורת דאז ופעל להוזיל את עלויות הטלפון הקווי: "אין דבר שיותר האמנתי בו מאשר הרפורמה הזאת".

כשהשר ארדן נכנס למשרד התקשורת הוא היה נחוש לבצע רפורמה כקודמו משה כחלון, שתזכה אותו בנקודות ותירשם על שמו. אחרי שלמד את תחומי העיסוק של המשרד, הוא התביית על כמה רפורמות מרכזיות. אחת מהן הייתה בזק, כפי שהעיד בפני חוקרי הרשות לניירות ערך.

ארדן: אחרי התקופה של כחלון עם הסלולר חיפשתי איפה הדברים המשמעותיים ביותר בתחום התקשורת, שיכולים להביא לתחרות וזה היה ברור שבזק בכוח שלה, בתשואה השנתית שלה, במונופוליזם שלה, בכל זה, זה המקום המרכזי שאפשר בו להביא להוזלת מחירים. אז החלטתי שאני מפעיל את כל היכולת הפוליטית שלי, היכולת הציבורית, כדי לדחוף את הרפורמה הזו. אין דבר שיותר האמנתי בו מאשר הרפורמה הזאת.

בעדותו בפני החוקרים תיאר ארדן את מסע הלחצים הכבד שהפעילה קבוצת בזק ובעליה – שאול אלוביץ': "בעלי הון יש להם דרכים לזכור את ההוא ולפנות למקורב שלך הזה ולמקורביו של ההוא ולנסות להשפיע על ההחלטות שלך. היו ברפורמה הזו ניסיונות כאלה, אבל אני הייתי מאוד מחויב והאמנתי ביתרונות שלה... הייתה שיטה שהוא (אלוביץ' - ג"פ) היה בוכה לכל אחד שמכיר אותי שאני לא שומע אותו ולא נותן לו את יומו ולא מקשיב לו הוא אמר לאנשים שאני מכיר: 'מה יש לו נגדי כאילו שזה משהו אישי' והייתי אומר להם תקשיבו הוא מבלבל לכם בשכל, הבכיינות אצלו זאת שיטה".

אחד הדברים המדהימים בעדותו של ארדן הוא שהוא השר הממונה, הרגולטור - והוא נפגש עם הטייקון בביתו שבצהלה בנוגע לרפורמה עצומה ששוויה לציבור ולטייקון כמיליארד שקלים. בפגישה לא נכח יועץ משפטי, לא יועצים משפטיים וגם לא היה לה פרוטקול.

ארדן: שאול אלוביץ' נפגש איתי אפילו בבית שלי. אני לא רואה שום פסול בזה, שאנשים, שרואים עצמם כנפגעים מהחלטות שלי, ישמיעו את עמדתם. אני חושב שזאת זכותם וזאת חובתי לשמור אותם אבל בהחלט הם (בזק – ג"פ) מאוד מאוד התנגדו לרפורמה.
חוקר: על מה נסובו השיחות שלך ושל שאול (אלוביץ')?
ארדן: היו לו טיעונים מפה עד הודעה חדשה. פעם דלפו לעיתון התעריפים הצפויים והוא אמר שזה הולך למוטט אותו ואת בזק ושהוא ימכור את בזק ובזק תקרוס וכל מיני דברים כאלה.

החוקרים התעניינו אצל שר התקשורת לשעבר בלחצים אחרים שהופעלו עליו, הפעם מצדו של ראש הממשלה.
ארדן: אני מתאר שאתם שואלים על ראש הממשלה אז הדבר היחידי שראש הממשלה אי פעם דיבר איתי בהקשר הזה זה לא בהקשר של המיזוג (בזק-יס), זה בכלל לא בנושא של השוק הסיטונאי או הרפורמה בבזק. הדבר היחידי זה היה לשאול אותי אם אני באמת שומע אותם (את בזק) ונותן להם את יומם בפניי. אז אמרתי לו: 'נראה לך שלא? זה נשמע לך הגיוני ראש הממשלה? שאני אעשה רפורמה ולא אשמע אותם? והוא אמר חשוב לתת להם להישמע שלא יגידו. זאת הייתה השיחה היחידה שלי איתו בעניין. השיחה הזאת הייתה הרבה לפני סיום הקדנציה. זה היה תוך כדי פגישה איתו במשרד.
חוקר: השם בזק עלה במפורש?
ארדן: הסברתי לו שמדובר בפתיחה של תחרות התחושה שלי הייתה שבכו לו על התעריפים ואמרו לו שזה יביא להתמוטטות החברה. הוא לא אמר לי שבכו לו, אבל יש לי אינטליגנציה בסיסית. זכור לי במעומעם שעלה גם שיכול להיות שהתעריפים לא הגיוניים וזה יביא להתמוטטות החברה. השיחה הייתה לא יותר מארבע חמש דקות כשרק שנינו נמצאים בחדר.

במהלך החקירה תיאר ארדן את אלוביץ' כאדון מנומס, אחד שלא מרים את הקול ולא דופק על השולחן. אבל ארדן תיאר רמיזות של הטייקון לפיהן התנגדות השר לא תהיה מבחינתו סוף פסוק.
חוקר: שאול אלוביץ' העלה אופציה שיהלך מעליך כי אתה פוגע בו בצורה לא פרופורציונלית?
ארדן: זכור לי במעומעם שהוא היה רומז כאילו יש לו קשר או שהוא יכול להגיע לשם.
חוקר: שאתה אומר לשם מה כוונתך
ארדן: לשכת ראש הממשלה
חוקר: ראש הממשלה?
ארדן: כן

השר ארדן הוביל קו שכרך בין אישור המיזוג בין בזק ליס, שעשוי היה להכניס לכיסו של אלוביץ' מאות מיליוני שקלים, לבין הסרת התנגדות בזק לרפורמה שאמורה הייתה לפגוע בחדות ברווחיות ולהוזיל באופן חד את מחירי הטלפון הקווי והאינטרנט. אלוביץ' כעס על כך מאוד.
חוקר: הגורמים המקצועיים במשרד האמינו במדיניות הזאת של לפתוח את השוק לתחרות ולקיים את הרפורמה של השוק הסיטונאי?
ארדן: כן. רציתי לקדם תחרות והישגים לציבור ולי

בסופו של דבר, גדעון סער הודיע שהוא עוזב את משרד הפנים וראש הממשלה נתניהו ביקש מארדן שיחליף אותו. ארדן רצה להישאר בשני התיקים כדי לקדם את הרפורמה ונתניהו אמר לו שזה בלתי אפשרי שיחזיק בשניהם.

ארדן: אי אפשר היה להבין שמשהו שעשיתי במשרד התקשורת לשאול אלוביץ' זה הגורם שאני לא נשארתי במשרד התקשורת נאמר לי שהבעיה היא פוליטית שלא אוכל להחזיק שני תיקים. התמרמרתי מאוד, הלכתי לראש הממשלה אמרתי לו תחכה עם זה, תעצור הכל ואז הוחלט שאשאר עוד 14 ימים כדי לרצות אותי

מרגיש ששאול אלוביץ' גרם לזה שאני לא אשאר בתיק התקשורת

ארדן נאלץ להודות בחקירה כי כשנתניהו הזיז אותו ממשרד התקשורת הוא סבר ואמר שאלוביץ' עומד מאחורי ההחלטה.
חוקר: הגיעו אליך ידיעות שיש לחצים על ראש הממשלה שלא להשאיר את תיק התקשורת אצלך?
ארדן: לא, אבל יכול להיות שאמרתי לאנשים שאני מרגיש ששאול אלוביץ' גרם לזה שאני לא אשאר בתיק התקשורת; יכול להיות שהתבטאתי בפני אנשים שזאת התחושה שלי
חוקר: מאיפה הגיע התחושה הזאת?
ארדן: סתם תחושה. אין לה ביסוס לתחושה הזאת
חוקר: על מה התבססה התחושה?
ארדן: על... על... תחושה
חוקר: לאיזה אנשים אמרת את זה?
ארדן: אמרתי את זה לדעתי בכמה מקומות, זה לא משהו שהסתרתי. הייתי מתוסכל באותה התקופה. מי היה בסביבתי? אבי ברגר (לשעבר משרד התקשורת – ג"פ), אשתי, אני לא יודע למי עוד סיפרתי את זה. אני לא אדם מופנם, בדרך כלל שאני כועס יודעים אני לא חושב שיש לי מה להסתיר.
חוקר: על מה התבססה התחושה הזאת?
ארדן: התחושה התבססה על זה ששאול היה מדי פעם זורק כאילו איזה מילה על ההשפעה שלו
חוקר: אתה מתכוון להשפעה שיש לו על ראש הממשלה?
ארדן: כן

ארדן דיבר על תחושות, ייתכן כאלה שאינן מבוססות. אבל כתב החשדות שהגיש היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט נגד נתניהו, שבו ייחס לראש הממשלה קבלת שוחד מאלוביץ', מבססת את התחושות. היועץ כותב שהחלטת נתניהו שלא להאריך את כהונת ארדן כשר התקשורת התקבלה רק לאחר שניר חפץ, היום עד מדינה, העביר אליו אל תלונותיו של אלוביץ' את ההתנהלות של ארדן מול בזק ואת התנגדותו של הטייקון לכך שארדן ימשיך לכהן במשרד.

תגובות

תגובת לשכת השר ארדן: "השר ארדן נדרש בעדותו ברשות לניירות ערך, למסור תיאור מלא של הרפורמות שקידם כשר התקשורת. מעבר לרכילות עולה מעדותו עובדה מרכזית אחת אותה תיאר לחוקרים ושעליה אין מחלוקת ואין עוררין: ראש הממשלה מעולם לא ניסה לעצור, להשפיע או להתערב בשום דרך או צורה ברפורמות שקידם השר ארדן במשרד התקשורת, למרות שהן פגיעה ניכרת בבזק ובמר אלוביץ'.
"בנוגע לטענה על פגישת השר ארדן עם מר אלוביץ': אין שום מניעה לכל שר לשמוע גורמים העלולים להיפגע ממדיניותו. השר ארדן נפגש עם גורמים שונים גם באופן אישי, בנוסף להליך המתקיים במשרד, בדיוק כפי שהתקיימו פגישות דומות עם ראשי ערוצים 2 ו-10 בזמנו, ועם גורמים אחרים נוספים שביקשו להציג טענות לשר מאוחר וחשו עצמם נפגעים מהמדיניות שהתווה".

תגובת ראש הממשלה נתניהו: "שר התקשורת ארדן בגיבוי מלא של ראש הממשלה הביא רפורמות מרחיקות לכת לגבי בזק, והיה זה שר התקשורת נתניהו שיישם את הרפורמות הללו שעלו לאלוביץ' ולבזק מיליארדים רבים".