אוכלוסיית ישראל גדלה בכ-137 אלף איש (צילום: רויטרס)
אוכלוסייה במגמת עלייה | צילום: רויטרס

מה יהיה כאן בעוד 22 שנים? הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את הסקירה הדמוגרפית של ישראל לשנת 2011 וממנה עולים נתונים מעניינים דווקא על ישראל של שנת 2035.

לפי הנתונים, עד סוף שנת 2035 תמנה אוכלוסיית ישראל בין 10.0 ל-12.8 מיליון תושבים, בהתאם לחלופות הנבדלות זו מזו בתחומי פריון, תוחלת חיים והגירה. מדובר בגידול של בין 30% ל-66% משנת 2010, שנת הבסיס של התחזית, עד סוף שנת 2035.

בסוף שנת 2035 תמנה אוכלוסיית היהודים ואחרים 7.7-9.9 מיליון נפש, מתוך זה - אוכלוסיית היהודים תמנה 9.3-7.4 מיליון, האוכלוסייה הערבית תמנה 2.3-2.9 מיליון נפש. אחוז האוכלוסייה המבוגרת, בני 65 ומעלה, צפוי לגדול בהדרגתיות מ-9.9% בשנת 2010 ל-14.6% בשנת 2035.

166 אלף תינוקות חדשים

חזרה לישראל של היום. בסוף שנת 2011 מנתה אוכלוסיית ישראל 7,836,600 נפש, מהם 5,907,500 יהודים (75.4%), 1,610,900 ערבים (20.6%) ועוד כ- 318,200 אחרים (4.0%) - ברובם עולים ובני משפחותיהם שאינם רשומים כיהודים במרשם התושבים.

166 אלף תינוקות חדשים (צילום: רויטרס)
166 אלף תינוקות חדשים | צילום: רויטרס

בשנת 2011 נולדו כ-166.3 אלף תינוקות, נפטרו כ-40.8 אלף נפש ועלו לישראל 16.9 אלף עולים חדשים. שיעור גידול אוכלוסיית היהודים והאחרים היה 1.7%, בדומה לגידול באוכלוסיית היהודים (1.8%). בקרב האוכלוסייה הערבית שיעור הגידול היה 2.4%. לפי הנתונים, עם זאת, נמשכה הירידה בשיעור הגידול בקרב האוכלוסייה המוסלמית. בשנת 2011 היה השיעור 2.5% לעומת 3.8% בשנת 2000.

בישראל יש 978 גברים לכל 1,000 נשים. בקרב קבוצת היהודים ואחרים ישנם 967 גברים לכל אלף נשים, ואילו בקרב קבוצת הערבים ישנם 858 גברים לכל אלף נשים. כ- 89% מהגברים בגילאי 24-20 הינם רווקים, לעומת כ-72% מקרב הנשים בגילאים אלו. אחוז הרווקים בגילאי 39-35 בקרב הגברים עומד על כ-16%, ואילו בקרב הנשים על כ-13%.

צפוף בתל אביב וירושלים

מחוז תל-אביב היה המחוז בעל הצפיפות הגבוהה ביותר ב-2011 - 7,522 נפש לקמ"ר. צפיפות גבוהה נרשמה גם במחוז ירושלים ובמחוז המרכז, 1,483.7 ו-1,463.8 נפש לקמ"ר, בהתאמה. לעומת זאת, הצפיפות הנמוכה ביותר נרשמה באזורי הפריפריה: 79.1 נפש לקמ"ר במחוז הדרום ו- 291.6 נפש לקמ"ר במחוז הצפון.

צפוף בתל אביב (צילום: קרדיט:חדשות2)
צפוף בתל אביב | צילום: קרדיט:חדשות2

רמת הפריון בקרב הנשים המוסלמיות היא הגבוהה ביותר (3.51) ואילו בקרב נשים שדתן לא סווגה במשרד הפנים היא הנמוכה ביותר (1.75). שיעור הפריון בקרב נשים יהודיות -2.98. מאמצע שנות התשעים שיעור הפריון הכולל של הנשים היהודיות נמצא במגמת עלייה, ולעומת זאת מאז תחילת שנות האלפיים ניכרת ירידה ברמת הפריון של נשים מוסלמיות.