זוכרים את "סדאם סדאם יא מטומטם"? - עכשיו מגיעה גירסת 2009 - נגד החמאס.

כך בחרו לבטא הראפרים המתחילים "טיפ טיפ" ו"דוג פאדר" את תחושותיהם בעקבות מבצע "עופרת יצוקה" בעזה.

מתוך פזמון השיר "חמאס חמאס":

"חמאס, חמאס מכם נמאס

מעזה נעשה מגרש

תברחו מבתיכם לא נפסיק להילחם

חמאס, חמאס מכם נמאס

תרימו כבר את המכנס

פגעתם לנו באשדוד - כדאי שתלבשו אפוד".