50391
מצב הדגלים בצפון | צילום:
50399
מצב הדגלים במרכז | צילום:
50395
מצב הדגלים בדרום | צילום: