ליקוי בטיחות בישראייר: ביום שני הופתעו נוסעי טיסת ישראייר מתל אביב לברלין לראות כי דלת תא הטייס פתוחה לחלוטין ורק וילון מפריד ביניהם לבין תא הטייס במשך 40 דקות לפחות מזמן הטיסה. דלת נעולה אמורה למנוע מקרים של ניסיון של נוסעים לחטוף את המטוס. אחד הנוסעים אף תיעד במצלמה את המחדל.

טיסה ISR251 התעכבה ביותר משלוש שעות והמריאה בשעה 09:20 לערך במקום בשעה 6 בבוקר. בקובץ הווידיאו שצילם אחד הנוסעים באמצעות טלפון סלולרי ניתן לראות את תא הטייס החשוף, כשרק וילון מפריד בין הטייסים לנוסעים.

על פי תקנות מחלקת הביטחון במשרד התחבורה על תא הטייס להיות סגור ונעול למשך כל הטיסה. כמו כן אסורה הכניסה אליו למי שאינו מורשה, בין השאר כדי למנוע ניסיונות לחטיפת המטוס. כפי שניתן לראות בצילום הווידאו, לנוסעים על הטיסה הזו היעתה גישה חופשית לחלוטין לתא הטייס.

מישראייר נמסר בתגובה כי "החברה פועלת בקפדנות לשמירת ביטחון הנוסעים בטיסותיה וזאת על פי הוראות והנחיות גורמי הביטחון המוסמכים. מבדיקה ראשונית של המקרה עולה שדלת ההפרדה אכן הייתה פתוחה זמן ארוך מהנדרש, אולם כל יתר האמצעים פעלו כמתחייב. המקרה החריג יתוחקר בקפידה ולקחיו ייושמו עד תום".