יממה לאחר התאונה הקטלנית בכביש 55 ליד כפר סבא, נערכה היום הערכת מצב של משטרת ישראל במקום התאונה. הערכת המצב התקיימה על פי החלטת ראש אגף התנועה ומשטרת מחוז המרכז, בשיתוף של צוות מהנדסים.

צוות הבדיקה הגיעה לצומת שליד קבר בנימין בה התרחשה אתמול התאונה הקטלנית שגבתה את חייהם של 6 קורבנות. בהערכה השתתפו בין השאר מהנדס אגף התנועה, מהנדסת תנועה מחוז מרכז ומהנדס הבטיחות הראשי של מע"צ.

הצוות בחן את הצירים המובילים לצומת והכבישים העוקפים לבחינת חלופות, ובשלב זה החליט על חידוש הסימון בכביש והצבת שילוט חדש עד לתחילת עבודות מע"צ לרימזור הצומת.

אחת הסיבות להחלטה שלא לסגור את הצומת, היא זרימת התנועה הגדולה של תחבורה פרטית וציבורית בציר. בנוסף נלקחה בחשבון העובדה שחסימת הצומת תמנע את הנגישות לעיבוד הקרקעות החקלאיות בסביבתו.

בניגוד לפרסומים אמש על חלקה של מע"צ באחריות לתשתית הלקויה שהובילה לתאונה, חוזרים ומדגישים במשטרה שגורם אנוש הוא שהביא להתרחשותה וכי התאונה הינה תולדה של אי ציות לחוק בהיעדר מתן זכות קדימה.