בעקבות 5 שנות בצורת וגרעון של כ-2.5 מיליארד קוב מים החלה רשות המים בתגבור הזרמת המים המותפלים ליישובים בצפון. השינוי עלול לגרום לעכירות במי הברז בתקופת המעבר. כך לדוגמא תועד ברז בבית בכרמיאל בו המים יוצאים עכורים ונראים כאינם ראויים לשתייה. מרשות המים נמסר: התופעה לא מסוכנת לבריאות.

לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו

הזרמת המים המותפלים לאזור היא הכרחית בכדי להבטיח את המשך האספקה הסדירה, בעיקר בצפון הארץ. זאת משום שהמחסור בכנרת נאמד בכמיליארד קוב מים, המעיינות המרכזיים המזינים את הירדן (הדן והבניאס) בשפל קיצוני ביותר ומפלס מי התהום בגליל ירד למינימום ההיסטורי מאז החלו המדידות בארץ מלפני כ-100 שנה.

"תופעה זו ידועה בעולם במצב של החלפת מקורות מים, והתרחשה ובהמשך דעכה, במקומות שונים בארץ לרבות באזור הגליל המערבי", נמסר מרשות המים בנוגע לתופעת המים העכורים. "מקור התופעה, בכך שהתמהיל השונה של המים המסופקים גורם לשחרור של תרכובות ברזל, בעת שהוא בא במגע עם צנרת מתכתית ישנה. אם מופיעים עכירות או צבע במים יש להמשיך לשטוף את המערכות הפרטיות עד קבלת מים צלולים. תושב שהתופעה בביתו אינה חולפת, מתבקש לדווח למשרד הבריאות ולספק המים".