מרשת קהילה ופנאי חולון נמסר בתגובה: "הרשת אינה גוף ציבורי, הרשת פעלה באופן שקוף ושוויוני טרם ביצוע עבודות שיפוץ במרכז, קיבלה הצעות מחיר שונות לביצוע עבודות השיפוץ והתקשרה עם בעל ההצעה הכספית הזולה ביותר עבור הרשת. הרשת אינה מפלה ואינה מונעת מגורם כלשהו לספק שירותים הנדרשים לרשת, אלא אם קיימת מניעה שבדין".