במשרד החוץ מסרו בתגובה: "ישראל חתמה על הסכמי פטור מאשרת כניסה עם אוקראינה ועם גיאורגיה, כתוצאה מכך מגיעים מידי שנה כ-150 אלף תיירים ממדינות אלה, המועילים רבות לכלכלת המדינה. בשנה האחרונה החלה תופעה מדאיגה של עלייה משמעותית במספר השוהים הבלתי חוקיים ומבקשי המקלט ממדינות אלה, יחד עם רשויות האכיפה אנחנו בוחנים דרכים להתמודד עם התופעה".