ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "בעקבות הנחיית היועץ המשפטי מ- 2017 חל גידול משמעותי בדיווח על פוליגמיה וכתוצאה מכך עלייה של מאות אחוזים בכמות התיקים הפליליים שנפתחו ביחס לשנת 2016. הטיפול בפוליגמיה הוא רב מערכתי ולא יכול להסתמך רק על אכיפה. באשר לשיחה עם המוקדנית- היא הפנתה את המתלוננת להגיש תלונה במשטרה".