תגובת יילמזלר: "ההשמצות אליהן אתם מפנים הן של עובדים שהסתיימה אשרת העבודה בישראל והם מוכנים לעשות הכל כדי לתרץ את הישארותם בארץ. באשר לטענה כי עובדי החברה נדרשים לחתום על שטר חוב לפני המראתם לישראל, נשיב כי לא היו דברים מעולם. החברה מפוקחת ע"י כל גורמי האכיפה הרלוונטיים ועוברת תדיר ביקורות עם ציון לשבח. כל המבנים בהם מתגוררים עובדי החברה עומדים במלוא הדרישות של משרד הכלכלה ורשות ההגירה. החברה מעניקה חשיבות עליונה לזכויות ותנאי העסקת עובדיה, כך שכל תלונה נבדקת ביסודיות ועד עתה לא נמצא ממש בטענות שהועלו".

תגובת רשות ההגירה: "ביקורות פתע הן כשמן ואינן מתואמות עם אף מעסיק. לרשות העובדים הזרים בישראל עומד קו בו ניתן להלין על כל דבר. אם תופנה אלינו פניה רשמית, נטפל בה במלוא הרצינות".