ממשרד התחבורה נמסר בתגובה כי "הבקרה מתבצעת על ידי שתי חברות חיצוניות, באמצעות טכנולוגיה שמאפשרת תיעוד מלא של הבדיקות וניהול של עשרות בקרים בשטח".