תגובת עמותת "הוועד העולמי":

"בניגוד לטענות המנהל הזמני דבר לא ניטל שלא כדין מקופת העמותה. הכספים אינם שייכים לעמותה אלא אך ורק לתורמים שהיו זכאים לעשות בהם כרצונם. הכספים שנתרמו שימשו אך ורק לתמיכה בנזקקים, בהתאם לרצון התורמים".

"למרות בליל הטענות המנותקות של המנהל הזמני הרי שעשרות אלפי משפחות נהנות מדי חודש מסלי המזון המסובסדים על ידי הארגון ומחולקות באמצעות חברת קיי טי. הארגון פועל בשקיפות מלאה וכפוף להנחיות של ועדת הרבנים, רואי החשבון והיועץ המשפטי של העמותה".

תגובת פרקליטתה של חברת "קיי טי":

"החברה שיתפה פעולה עם המנהל הזמני באופן מלא, והעבירה לעיונו את כל המסמכים שדרש. אין שום ממצא שיש בו בדל ראיה כדי לתמוך בטענותיו ולמעשה מדובר בספקולציות חסרות בסיס. אנו סבורים כי מן הראוי היה להמתין לבירור הטענות במסגרת ההליך שמתנהל בבית המשפט".