מתחם עזריאלי
החדשות
החדשות

ההקדשה שפתרה את התעלומה מהשואה

מילים בעברית שנכתבו בתקופת השואה ונמצאו על ספר ישן בין מדפי אוניברסיטת חיפה, סחפו את אחד הספרנים במסע חיפושים מרגש אחר הכותב. במהלך מאמצי האיסוף של פיסות המידע, עלה בידי הספרן לגלות מה עלה בגורלו של אותו יהודי ואף להתחקות אחר קרובי משפחתו החיים בישראל